BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

W OPIECE PALIATYWNEJ

organizowane przez Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów

pod honorowym patronatem Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała

Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa,

tel. 22-6796848, e-mail: wolontariat@hospicjum-domowe.waw.pl

Kierownictwo szkolenia: Michał Graczyk, Ewa Głodowska, Renata Górska, Anna Kurowicka

PROGRAM

PLAKAT

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach