Sprawozdanie z wizyty studyjnej Koła Naukowego Myśli Społecznej w Tarnowie

W dniach 21-22.05.2019 r odbyła się wizyta studyjna w Tarnowie. Udział w wizycie wzięło pięciu członków Koła Naukowego Myśli Społecznej a także opiekun Koła ks. dr hab. Józef Młyński. 

             W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Ojcem założycielem Ks. Dr Władysławem Szewczykiem w Poradni Specjalistycznej ARKA i telefonie zaufania w Tarnowie. Podczas spotkania przedstawiona została historia powstania tej poradni, a także informacje na temat tego jak funkcjonuje, kto w niej pracuje i kto może z takiej poradni skorzystać. Poradnia ta jest miejscem, które służy pomocą dzieciom, młodzieży, osobom samotnym, małżonkom i rodzicom, a także miejscem, w którym fachowej pomocy udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, pedagog, lekarz, doradca rodzinny, mediator, duszpasterz. Bardzo ważne jest, że porady są nieodpłatne.

          Kolejnym punktem wizyty studyjnej było spotkanie ze studentami Wyższego Seminarium Duchownego z Wydziału Teologicznego w Tarnowie, podczas którego odbyły się rozmowy bilateralne, prezentacja Wydziału Studiów nad Rodziną, promocja Koła Naukowego Myśli Społecznej, a także integracja i nawiązanie współpracy. 

         Ostatnim punktem przebiegu wizyty studyjnej w Tarnowie było spotkanie na Tarnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Spotkanie było zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli: ks. dr hab. Józef Młyński, członkowie Koła Naukowego Myśli Społecznej, a także osoby starsze. W panelu dyskusyjnym podjęto rozmowę na temat tego, jak młodzi ludzie postrzegają osoby starsze, za co są im wdzięczni, a także czego od nich oczekują, a także to jak osoby starsze postrzegają młodzież i czego od nich oczekują. Panel ten dał możliwość spojrzenia na podjęte kwestie z dwóch stron, ponieważ każdy miał możliwość wypowiedzi i przedyskutowania tematu.

       Wizyta studyjna w Tarnowie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy dotyczącej działalności poradni specjalistycznej, poprzez przedstawienie wielu aspektów, a także sposobu realizacji. Uczestnicy wizyty nawiązali kontakty ze studentami Wydziału Teologicznego w Tarnowie, nastąpiła integracja społeczna a także wymiana doświadczeń. Spotkanie z seniorami przyczyniło się do efektywnego przekazu informacji, wymiany myśli i spostrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach