Przejdź do treści

Zmiana trybu organizacji zajęć od 2 do 5 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 40/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r. w okresie od 2 do 5 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6830