Przejdź do treści

Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO)Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO) (wł. Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche) – organ Kurii Rzymskiej odpowiedzialny za weryfikację i promocję jakości nauki prowadzonej przez uczelnie i wydziały papieskie i kościelne, jak również za promowanie działalności dydaktycznej, badawczej i administracyjnej uczelni kościelnych, ze zgodnie ze standardami szkolnictwa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Bezpośrednio współpracuje z Dykasterią ds. Kultury i Edukacji.

Działalność AVEPRO wynika z przepisów konstytucja apostolska Sapientia christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (1979) papieża Jana Pawła II oraz konstytucji apostolskich papieża Franciszka: Veritatis gaudium o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (2017) i Praedicate Evangelium o Kurii Rzymskiej i jej służbie Kościołowi w świecie (2022).

Wizytacja zespołu Ekspertów AVEPRO w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

Przewidziana jest na 3-8 marca 2024 r.