Przejdź do treści

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Informacja ze strony PKA (dostęp: 31.11.2022).

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2024

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2021 – pozytywna

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2015 – pozytywna

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2009 – pozytywna