Przejdź do treści

Misja i strategia rozwoju

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW uwzględnia stan prawny oraz realizuje cele zawarte w dokumentach państwowych i kościelnych, obejmujących strategię rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wydział kieruje się wysokimi standardami etycznymi oraz zasadą szacunku i szczerego dialogu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej na możliwie najwyższym poziomie, poprzez kształtowanie osób dojrzałych do podjęcia działalności zawodowej.
Misja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w sposób integralny związana jest z podstawowym celem jego powołania jakim jest promocja rodziny oraz jej obrona przed zagrożeniami i dysfunkcją. Małżeństwo i rodzina, jako wspólnota mężczyzny i kobiety, są niezastępowalne i niezbędne do rozwoju człowieka.