Przejdź do treści

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 11 stycznia 2024 r. wyłoniono skład Wydziałowej Komisji Wyborczej WSR:

  • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni
  • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni
  • dr Leszek Buller
  • mgr Marlena Herdyna

Zgodnie z Uchwałą nr 02/2024 Prezydium Samorządu Studentów UKSW w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r., wskazano studentkę Panią Marię Jaworską do Wydziałowej Komisji Wyborczej WSR.

INFORMACJE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJINFORMACJE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ ARCHIWALNE

Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW informuje, że kandydatem na dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną jest ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski.

Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW informuje, że spotkanie z kandydatem na dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ks. prof. dr hab. Mieczysławem Ozorowskim odbędzie się 17 maja 2016 r.
o godzinie 13.00.

Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW informuje, że wybory na dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną odbędą się 17 maja 2016 r. o godzinie 14.00.