Przejdź do treści
  • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni – przewodniczący
  • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni
  • mgr Piotr Czekalski
  • mgr Marlena Herdyna
  • Julia Małek-Wiesławska – przedstawicielka studentów

Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW informuje, że kandydatem na dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną jest ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski.

Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW informuje, że spotkanie z kandydatem na dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ks. prof. dr hab. Mieczysławem Ozorowskim odbędzie się 17 maja 2016 r.
o godzinie 13.00.

Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW informuje, że wybory na dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną odbędą się 17 maja 2016 r. o godzinie 14.00.

INFORMACJE UNIWERSYTECKIE KOMISJI WYBORCZEJ