Przejdź do treści

Pełnomocnicy dziekana na kadencję 2020-2024

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich

dr Katarzyna Stankiewicz
mgr Piotr Czekalski

Pełnomocnik Dziekana ds. baz naukowych

ks. dr Wojciech Kućko

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+

dr Justyna Stępkowska

Pełnomocnicy Dziekana ds. strony internetowej

mgr Katarzyna Kwiatkowska
ks. dr Wojciech Kućko

Pełnomocnicy Dziekana ds. Facebooka Wydziału

ks. dr Wojciech Kućko
ks. dr Dariusz Tułowiecki

Pełnomocnik Dziekana ds. Projektu Uniwersytet 2.0

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (do 2023 r.)

Koordynator ds. Bazy Wiedzy UKSW

ks. dr Łukasz Borowski