Przejdź do treści

Pełnomocnicy dziekana na kadencję 2020-2024

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

Dr Katarzyna Stankiewicz

Mgr Piotr Czekalski

Pełnomocnik Dziekana ds. baz naukowych

Ks. dr Wojciech Kućko

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus +

Dr Justyna Stępkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. strony internetowej

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

Pełnomocnik Dziekana ds.  Facebook

Ks. dr Dariusz Tułowiecki

Pełnomocnik Dziekana ds. Projektu Uniwersytet 2.0

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski