Przejdź do treści
  • Przewodniczący – ks. dr Wojciech Kućko
  • Zastępca Przewodniczącego – ks. mgr Adam Grabowski
  • Koordynator ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów – mgr Katarzyna Kwiatkowska
  • Przedstawiciel studentów – Wydziałowa Rada Studentów
  • Członek – mgr Piotr Czekalski
  • Koordynator ds. przyjmowania na studia cudzoziemców – mgr Marta Schmidt
  • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – mgr Marta Schmidt
  • Obsługa administracyjna oraz edycja Katalogu IRK – mgr Marlena Herdyna