Przejdź do treści

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

  • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni – przewodniczący
  • dr Justyna Stępkowska
  • ks. dr Adam Grabowski
  • dr Marek Kulesza
  • dr Katarzyna Stankiewicz
  • ks. dr Dariusz Tułowiecki
  • Barbara Ostrowska – przedstawicielka studentów
  • Daniel Pruss – przedstawiciel studentów 

Więcej na temat jakości kształcenia na Wydziale Studiów nad Rodziną można skonsultować TUTAJ.


Z Zarządzenia Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego doskonalenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: