Przejdź do treści

Komisja ds. oceny działalności naukowej Dyscypliny Nauk o RodzinieKomisja ds. oceny działalności naukowej Dyscypliny Nauk o Rodzinie, zwana także Komisją Dyscypliny Naukowej, została powołana Uchwałą Nr 1/2024 Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie UKSW w Warszawie z dnia 26 stycznia 2024 r., zgodnie z § 6 pkt. 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich z późn. zm.

Skład Komisji:

  1. ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie UKSW
  2. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni
  3. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni
  4. ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. uczelni
  5. dr Justyna Stępkowska

Rejestracja dorobku publikacyjnego przez nauczycieli akademickich – zasady