Przejdź do treści

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uchwałą Nr 16/2023 z dnia 23 marca 2023 r. zaopiniował pozytywnie powołanie Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną. 

Dnia 30 maja 2023 r. w czasie pierwszego posiedzenia rozpoczęła działalność Rada Dyscypliny Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną. 

Członkowie Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie UKSW

  • ks. prof. dr hab. Andrzej Najda
  • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – przewodniczący

  • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.
  • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.
  • ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. ucz.
  • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.
  • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz.

  • ks. dr Wojciech Kućko – zastępca przewodniczącego
  • dr n. med. Justyna Stępkowska

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie w roku akademickim 2023/2024, godz. 14.00:

28 września 2023 r.

26 października 2023 r.

23 listopada 2023 r.

19 grudnia 2023 r. – spotkanie opłatkowe

25 stycznia 2024 r.

22 lutego 2024 r.

21 marca 2024 r.

25 kwietnia 2024 r.

23 maja 2024 r.

27 czerwca 2024 r.

26 września 2024 r.