Przejdź do treści

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rada Dyscypliny Nauk o Rodzinie UKSW

Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uchwałą Nr 16/2023 z dnia 23 marca 2023 r. zaopiniował pozytywnie powołanie Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną. 

Dnia 30 maja 2023 r. w czasie pierwszego posiedzenia rozpoczęła działalność Rada Dyscypliny Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną. 

Członkowie Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie UKSW

 • ks. prof. dr hab. Andrzej Najda
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – przewodniczący

 • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.
 • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. ucz.
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz.

 • ks. dr Wojciech Kućko – zastępca przewodniczącego
 • dr n. med. Justyna Stępkowska

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie w roku akademickim 2023/2024, godz. 14.00

 • 28 września 2023 r.
 • 26 października 2023 r.
 • 23 listopada 2023 r.
 • 19 grudnia 2023 r. – spotkanie opłatkowe
 • 25 stycznia 2024 r.
 • 22 lutego 2024 r.
 • 21 marca 2024 r.
 • 25 kwietnia 2024 r.
 • 23 maja 2024 r.
 • 27 czerwca 2024 r.
 • 26 września 2024 r.