Przejdź do treści

Kampus ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
tel. 22 561 90 48 wew. 448

Władze wydziału w latach 2020-2024

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski od 12 grudnia 2022 r.

Prodziekan: ks. dr Wojciech Kućko

Władze wydziału w latach 2020-2022

Dziekan: ks. prof. dr hab. Andrzej Najda do 09 grudnia 2022 r.

Prodziekan: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni do 30 grudnia 2022 r.

Kierownik kierunku Nauki o rodzinie: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni do 30 grudnia 2022 r.


Władze wydziału w latach 2016-2020

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Prodziekan: ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda


Władze wydziału w latach 2010-2016

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Prodziekan: ks. dr Krzysztof Wolski