Przejdź do treści
  • ks. dr hab. Stanisław Strękowski prof. uczelni – przewodniczący
  • ks. dr hab. Stanisław Biały prof. uczelni
  • dr Anna Czyżkowska