Przejdź do treści
logo

Bioetyczne Koło Studentów powstało na naszym Wydziale w 2014 roku. Opiekunem koła jest ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały. Członkami koła są przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych. Koło organizuje liczne sympozja i konferencje naukowe.

Informacja i zapisy: ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.

e-mail: s.bialy@uksw.edu.pl


Międzynarodowa konferencja naukowa 17 stycznia 2024 r. w UKSW w Warszawie

W związku z logistycznym zaangażowaniem się członków naszego Koła w organizację międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle «Karty Praw Rodziny» wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” (uroczysta inauguracja działalności Instytutu Nauk o Rodzinie WSR UKSW), która miała miejsce 17 stycznia 2024 r. w UKSW (Kampus Wóycickiego, bud. 21, Aula Roberta Schumana), publikujemy dokumentację zdjęciową z tego ważnego wydarzenia na naszym Wydziale Studiów nad Rodziną i Instytucie Nauk o Rodzinie. Możemy się poszczycić uczestnictwem J.E. Kardynała Gerharda L. Müllera, emerytowanego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary (Watykan, Stolica Apostolska). NOTA BENE: nasze studentki pośpieszyły z kwiatami, aby podziękować mu za jego świetny referat i obecność. 


Spotkanie opłatkowe Bioetycznego Koła Studentów

Bioetyczne Koło Studentów w dniu 14 grudnia 2023 r. miało swoje zebranie poświęcone przygotowaniom do Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 40-leciu KARTY PRAW RODZINY, która odbędzie się 17 stycznia 2024 r. z udziałem ważnych gości, a przede wszystkim kard. Gerharda L. Müllera. Do Koła zgłosiły się dwie osoby z Wydziału Teologicznego, kierunek – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Po rekomendacji udzielonej ze strony p. Klaudii Smyk zostały odebrane od nich deklaracje członkostwa i dokonano głosowania za przyjęciem do Koła (głosy będą zbierane także od pozostałych członków, tak, aby to było zgodnie ze statutem Koła – por. potrzeba przegłosowania poprawki). W zebraniu uczestniczyli tylko niektórzy członkowie, druga część z udziałem całości odbędzie się jeszcze w styczniu. Przedmiotem szczegółowym zebrania była sprawa ustalenia konferansjera na konferencji oraz osoby odpowiedzialnej za robienie zdjęć. O oprawę świąteczną: ciasto, owoce, opłatki itp., zatroszczyły się panie: Paulina Waks – prezes Koła i Klaudia Smyk, członek. Były składane życzenia świąteczne, był dzielony opłatek, śpiewano kolędy, wszystko odbyło się w radosnej, świątecznej atmosferze – za co składam wielkie podziękowanie. Oto tylko kilka zdjęć dla zobrazowania całości.

ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.
Opiekun Koła


W 2016 roku członkowie Koła wraz ze swoim opiekunem pojechali w ramach promocji Wydziału do Rzymu celem nawiązywania kontaktów międzynarodowych i zobaczenia działania innych Uczelni promujących rodzinę.
W programie pobytu było spotkanie się ks. prof. Livio Melina, prezesem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 


 W dniu 10 grudnia 2016 r. w Auli Ks. Abp. Kazimierza Majdańskiego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. BIOETYCZNE ASPEKTY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Organizatorem Konferencji była Katedra Antropologii i Bioetyki WSR we współpracy z Bioetycznym Kołem Studentów.

Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji uczestników oraz o dobre owoce obrad sympozjalnych pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego.


19.10.2017 r. BIOETYCZNE KOŁO STUDENTÓW WSR UKSW w Warszawie zorganizowało jednodniowy wyjazd studyjny do WYŻSZEJ SZKOŁY KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU.

W wyjeździe uczestniczyło 5 osób, cztery studentki i ks. Opiekun Koła. W programie było zwiedzanie Uczelni, spotkanie z jej studentami, wspólny udział z jej studentami i innymi uczniami we Mszy św. wotywnej do błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Mszy św. przewodniczył o. dr TADEUSZ RYDZYK CSsR, który to spotkał się z naszą grupą, udzielając nam krótkiego wywiadu i błogosławieństwa. Następnie odbyło się krótkie spotkanie z Rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr ZDZISŁAWEM KLAFKĄ CSsR. Po tym był obiad na starówce Torunia i zwiedzanie samej starówki. Niektórzy zakupili sobie pierniki jako pamiątki z wyjazdu. Po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Warszawy na kampus uniwersytecki przy ul. Wóycickiego. Około godz. 21 rozeszliśmy się do domów.

Wyjazd został udokumentowany niniejszymi zdjęciami pamiątkowymi. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy Studentów WSR UKSW do zapisywania się do naszego Koła. W naszym najbliższym programie przewidujemy organizację sympozjum i dalsze wyjazdy studyjne.


„Bioetyczne Aspekty Opieki Okołoporodowej. Wielokulturowość”, pod tym tytułem odbyła się (11.12.2018 r. na kampusie UKSW ul. Wóycickiego, budynek 21 sala 205. ), kolejna już międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez nasz WSNR (w szczególności przez Katedrę Antropologii i Bioetyki).

Bioetyczne Koło Studentów WSNR udzieliło się i tym razem jako pomoc logistyczna. Chodziło przede wszystkim o udzielanie informacji, pomoc w dystrybucji kawy, robienie dokumentacji zdjęciowej itp. Konferencja była też dobrą okazją do spotkania nowych ciekawych ludzi zajmujących się nauką o małżeństwie i rodzinie.

Konferencja skupiła 9 prelegentów (z Polski, jak i z zagranicy) – naukowców z dziedziny nauk o rodzinie itp., oraz około 70 słuchaczy z Wydziału Studiów nad Rodziną, ale także z innych ośrodków naukowych, np. z WSD z Łomży. Wysłuchano kolejno referatów w dwu sesjach, po których za każdym razem odbyła się około pół godzinna dyskusja, uzupełniająca oraz oceniająca poszczególne wystąpienia.

Konferencja zaczęła się o godz. 9.00 wystąpieniem inauguracyjnym ks. Dziekana prof. dr. hab. Mieczysława Ozorowskiego i zakończyła o 13.10 – podsumowaniem, dokonanym też tegoż ks. Dziekana. Uczestnicy jak i prelegenci wyrażali opinie, że Konferencja taka (tj. o tej tematyce) była nad wyraz udana, potrzebna, bardzo aktualna, i że należałoby tę tematykę kontynuować, na podobnym spotkaniu w przyszłym roku. W załączeniu, dodajemy kilka ładniejszych zdjęć, jako dodatkową dokumentację i zobrazowanie tego, co niniejszym nastąpiło.


 20 maja 2019 studenci z naszego Koła (BKS) brali udział w wyjeździe studyjnym do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

 Celem było przeprowadzenie warsztatów z etyki życia małżeńskiego i rodzinnego. Odbyły się cztery warsztaty, w ramach których zostały zrealizowane dwa tematy (tzn. na kursie czwartym i piątym).
Pierwszy to: „Odpowiedzialność mężczyzn w zjawisku aborcji”.
Drugi: „Kryzys małżeński z racji narodzi pierwszego dziecka”.

Po wygłoszonych referatach, (ok. 20 minut) przez członków Koła, odbyła się dyskusja pod kierownictwem opiekuna Koła – ks. prof. UKSW Stanisława Białego. Główne wnioski, jakie udało się wyciągnąć. to:
a) zwiększyć rolę prawną mężczyzn w kwestii odpowiedzialności za poczęte dziecko, szczególnie gdy matka aplikuje o aborcję,
b) temat kryzysu w relacjach małżeńskich z powodu pojawienia się dziecka powinien pojawić się jako ważny punkt refleksji na kursie przedmałżeńskim.

Poza warsztatami nasi studenci mieli okazję zainteresować się starodrukami miejscowej Biblioteki oraz zwiedzić Łomżę, tj. katedrę, starówkę miasta, zobaczyć z bliska rzekę Narew. W dokumentacji mamy kilka ciekawych zdjęć, zapraszamy do oglądania. Niniejszym – zapraszamy studentów WSR – UKSW, aby zapisywać się do naszego Koła.


Sprawozdanie z wyjazdu Bioetycznego Koła Studentów WSR z dn. 5 marca 2020 r.

5 marca 2020 r. Bioetyczne Koło Studentów WSR brało udział w wyjazdowym evencie, który odbył się w WSD w Łomży.

 Po pierwsze, na tym spotkaniu wybrano prezesa Koła, którym została studentka WSR Monika Nowak. Po drugie, Koło brało udział w konferencji naukowej, pt. Przemiany polskiego społeczeństwa. Pani Monika Nowak – wystąpiła na tej konferencji z referatem, pt. Spadek liczby narodzin a wydłużenie decyzji o pierwszym dziecku, za który otrzymała gromkie brawa. Po trzecie, w drodze powrotnej, Koło zwiedziło zabytkową katedrę w Łomży, szczególnym zainteresowaniem cieszył się cudowny obraz Matki Bożej Pięknej Miłości.


KOŁO w 2021 roku (MIMO PANDEMII) zorganizowało ogólnopolską KONFERENCJĘ NAUKOWĄ – online: (10 maja) PRZY WSPÓŁPRACY WSR – UKSW ORAZ INSTYTUTU PAPIEŻA J.P. II. W WARSZAWIE – oraz innych instytucji. 

OTO PLAKAT OGŁOSZENIOWY:

plakat

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA – ROK 2022/2023

Członkowie

BIOETYCZNEGO KOŁA STUDENTÓW WSR UKSW

 1. PREZES KOŁA – Ewelina PĘSKA; WSR UKSW
 2. ZASTĘPCA – Anna Daniluk; WSR UKSW
 3. Członek – Smyk Klaudia; WSR UKSW
 4. Członek – Kruszewska Sandra; WSR UKSW
 5. Członek – Waks Paulina; WSR UKSW
 6. Sympatycy Koła: a) Aleksandra Karwowska – WPK UKSW. b) Adam Michalski – WPK UKSW.

 PLAN DZIAŁALNOŚCI ROK 2022

1. Akcja propagowania i reaktywacja działalności KOŁA

 1. Wybór prezesa Koła i jego zastępcy; władze Koła
 2. Opiekun Koła – ks. prof. ucz. dr hab. Stanisław Biały
 3. Nabór nowych członków Koła: Klaudia Smyk, Kruszewska Sandra, Waks Paulina
 4. Sympatycy Koła – jak wyżej

  2. Zebranie organizacyjne i ustalenie zakresu działalności na rok 2022 

A) Udział organizacyjny – w międzynarodowej konferencji naukowej w PWSIiP (dziś – AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH) w Łomży (organizowanej przy współudziale WSR UKSW itp.)
TEMAT: „Współczesne wyzwania europejskie w kontekście interdyscyplinarnym”
B) Przygotowanie posteru i jego tematyki na Konferencję (propagowanie WSR UKSW)
C) Wybór reprezentacji uczestniczącej w niniejszym Evencie – wyjazd.
D) Organizacja techniczna wyjazdu
E) Sprawy formalne wyjazdu
F) Współpraca z innymi Kołami WSR UKSW – wyjazd do Tykocina (kontakt: ks. dr. Marcin Roszkowski – Diecezjalny Ośrodek Caritasu).
G) Wyjazd na Konferencję (dzień, godzina, środki transportu, ubezpieczenie itp.)
H) Sprawozdanie z Konferencji – NOTATKA NA STRONIE WYDZIAŁOWEJ.

WSTĘPNY plan na rok 2023

Projekt (zarys) wyjazdu „studyjno-poznawczego” do Rzymu.

 1. Kontakt z papieskimi uniwersytetami: Angelicum, Gregoriana, Lateranum, Santa Croce, Urbanianum itp. (STUDENCI, CZYTELNIE, PROFESOROWIE – WYKŁADOWCY)
 2. Zaprojektowanie czasu na audiencję generalną z papieżem Franciszkiem
  Zwiedzanie Rzymu: Bazyliki Większe i Centrum: Monumento di patria (Piazza Venezia. Scala di Spania itp.)
 3. Sprawy finansowe wyjazdu – sponsorzy.
 4. Formalności wyjazdu: pozwolenia, ubezpieczenia, współpraca itp. Itp.

Spotkanie organizacyjne itp.


27 maja 2022 r. BIOETYCZNE KOŁO STUDENTÓW WSR, 

miało wyjazd na międzynarodową konferencję naukową do Łomży (miejsce: Akademia Nauk Stosowanych). Koło służyło pomocą w rejestracji uczestników konferencji, a przede wszystkim prezentowało dwa postery, jeden naukowy, dotyczący zagrożeń rodziny, a drugi propagandowy, jeśli chodzi o WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ, czyli o studiowanie oraz późniejszą pracę na rzecz rodziny.

Po konferencji było zwiedzenie starówki Łomży, katedry (modlitwa przed ołtarzem Matki Bożej – Pięknej Miłości, oraz też była pizza w restauracji. Powrót do Warszawy (st. Młociny) był na godz. 17.30. Wszystko się udało, a uczestnicy byli zadowoleni. Zdjęcia jako załącznik – są dokumentacją z niniejszego wyjazdu. 

Opiekun Koła – ks. St. Biały. 


KOŁO BIOETYCZNE WSR Z WIZYTĄ STUDYJNĄ W RZYMIE (21-24 MARCA 2023 R.)

Członkowie Koła Bioetycznego Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie: pani Sandra Kruszewska, pani Paulina Waks i pani Klaudia Smyk – wraz z opiekunem ks. Stanisławem Białym – udali się samolotem do Rzymu, w celach po części studyjnych, po części kulturoznawczo itp. Zakwaterowani byli w Domu Polskim na Via Cassia 1200. W tym samym czasie spotykali na rzymskich drogach uczniów katolickiego LO z Płocka.

Najważniejszym elementem pod względem naukowym było spotkanie się z profesorami i studentami uniwersytetów papieskich: Gregoriany, Angelicum, Lateranum, Alfonsjany. Na Gregorianie spotkaliśmy pana lic. mgr Macieja Kiliszka, prezesa Koła Naukowego Regula Iuris na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, który oprowadził nas po budynku (w szczególności zaznajomił z biblioteką), opowiedział o arkanach studiowania oraz robienia kwerendy na tej uczelni. Pan Kiliszek przygotowuje doktorat i zbiera materiały jako stypendysta Ministra Edukacji i Nauki (2022). Na Gregorianie trwała w tym czasie konferencja naukowa, mogliśmy spotkać się z jej uczestnikami, porozmawiać o zainteresowaniach i zrobić kilka zdjęć np. z księdzem z Ugandy. Na Angelicum wrażenie robił budynek uniwersytetu, który wymaga renowacji, ale poza tym obiekt jest otwarty i można swobodnie wejść i spotkać się ze studentami, profesorami itp. Na Lateranum zobaczyliśmy nowoczesną skomputeryzowaną salę wykładową, rozmawialiśmy z siostrami zakonnymi, które tam studiują, poszliśmy do Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Mieliśmy możliwość skorzystania i zabrania ciekawej literatury, jak np. adhortacji Amoris laetitia (w różnych językach). Wrażenie zrobił na nas nowoczesny, świetnie zaprojektowany budynek, w którym była zauważalna cisza i atmosfera naukowa. Aż chciałoby się tam studiować!

W drugiej części wyjazdu uczestniczyliśmy w środowej audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem. Była piękna pogoda i wiele ludzi na Placu św. Piotra, co zrobiło niesamowite wrażenie. W czwartek natomiast uczestniczyliśmy we Mszy św. dla Polaków przy relikwiach św. Jana Pawła II. Celebracji przewodniczył abp łódzki Grzegorz Ryś, był też obecny Jałmużnik Papieski, kard. Konrad Krajewski i wielu innych księży, pracowników dykasterii Stolicy Apostolskiej, wśród nich: ks. prałat J. Aptacy czy ks. prałat ks. A. Choromański (z którymi rozmawiał Ksiądz Opiekun Koła). Po Mszy św. spotkaliśmy kard. Lazzaro You Heung-sika, perfekta Dykasterii ds. Duchowieństwa, który nas pobłogosławił i pozwolił zrobić pamiątkowe zdjęcie. Zrobiliśmy też zdjęcia z siostrą z Francji, która bardzo się z tego ucieszyła, ze studentami z Ugandy (księża i świeccy) itp. Byliśmy także w kościele przy Alfonsjanie, gdzie znajduje się ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tam Ksiądz Opiekun celebrował specjalnie dla nas Mszę świętą. Kupiliśmy tam pamiątki religijne dla naszych bliskich.

Zwiedzaliśmy także centrum historyczne Rzymu: Piazza Venezia, Piazza Navona, Piazza di Spania, Fontana di Trevi, Koloseum, zamek św. Anioła, plac św. Piotra wraz z bazyliką, bazylikę Santa Maria Maggiore, bazylikę św. Jana na Lateranie, Schody Święte i wiele innych miejsc. Była piękna pogoda, a turystów jeszcze niewielu. Zdjęcia ze studentami przed pomnikiem Ojczyzny na Piazza Venezia oddają piękno tamtych dni. Korzystaliśmy zwykle z transportu miejskiego, ale ostatniego dnia skorzystaliśmy z taksówki, aby nie spóźnić się na samolot z lotniska Ciampino. Wróciliśmy punktualnie na lotnisko w Modlinie, gdzie czekał na nas pan Waks z samochodem (i tu duże podziękowanie za ten gest), aby nas odwieźć do miejsca docelowego, końcowego, jakim był kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3.BIOETYCZNE KOŁO STUDENTÓW WSR UKSW: – brało czynny udział (pomoc logistyczna) w konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Studiów nad Rodziną 18 maja 2023 r. Chodziło przede wszystkim o powitanie gości, rozdanie identyfikatorów, certyfikatów, książek pamiątkowych, które przygotował IPJPII w Warszawie, obsłużenie gości przy stoliku kawowym, udzielenie informacji itp. Opiekun Koła – ks. prof. ucz. Stanisław Biały – dziękuję paniom studentkom z Koła, że znalazły czas na tak czynne zaangażowanie się. Ale, że także były uczestniczkami paneli naukowych, słuchaczkami referatów itp. Ufa, że znajdzie to swój wyraz w postaci zdobytej i zaprezentowanej wiedzy na różnych kolokwiach i egzaminach z różnych przedmiotów. 

____________

Bioetyczne Koło Studentów WSR pracę w letnim semestrze roku akademickiego 2023/2024 kończy obronami prac licencjackich: przewodniczącej Koła, pani Eweliny Pęskiej, oraz jego członków: pani A. Daniluk i pani Sandry Kruszewskiej. Obrony były piątkowe, a obrończynie prac – w dobrym nastroju cieszyły się wynikami. Po obronach (w ramach programu Koła) odbyło się małe przyjęcie. Obecnością zaszczyciły nas władze naszego Wydziału: dziekani – prof. M. Ozorowski i ks. dr W. Kućko, sekretarki: pani Marta Schmidt i Marlena Herdyna, a także wykładowca dr Leszek Buller, za co im bardzo dziękujemy. Byli też inni zaproszeni goście, których znaleźć można na niżej zamieszczonych zdjęciach. 

Koło zaprasza chętnych studentów naszego Wydziału do zapisywania się i działalności w duchu koleżeństwa (tak jak widać na zdjęciach). W najbliższym planie na następny semestr mamy wyjazd studyjny na KUL do Lublina. Pani Paulina Waks już zatroszczyła się dla nas o materiały propagandowe, mamy ich całą torebkę, tak, aby dumnie nas reprezentować. DZIĘKUJEMY.

Miłego wypoczynku życzymy koleżankom i kolegom!

(opiekun Koła – ks. St. Biały)


Zapraszamy studentów WSR oraz wszystkich studentów UKSW, którzy chcieliby się włączyć w działalność naszego Koła naukowego bioetyki, do kontaktu z jego opiekunem ks. prof. UKSW dr hab. Stanisławem Białym.