Przejdź do treści

OPŁATY: link https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/oplaty/

Terminy uiszczania rat dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia WSR w trakcie całego cyklu studiów określa poniższa tabela:

Forma płatnościTerminy wnoszenia opłatNależność za rok akademickiKto decyduje o formie płatności
Jednorazowo za cały rok akademicki  Do dnia 10 października95 % opłaty
2755 złotych
Decyzję podejmuje student w deklaracji składanej elektronicznie w USOS
2 raty – w podziale na 2 semestry 

1 rata do 10 października 2 rata do 15 lutego
100 % opłaty (2900 zł)
1450 złotych
1450 złotych
  Decyzję podejmuje student w deklaracji
4 raty

1 rata do 10 października
2 rata do 30 listopada
3 rata do 15 lutego
4 rata do 15 kwietnia
105 % opłaty

762 złotych
761 złotych
761 złotych
761 złotych
Decyzję podejmuje student w deklaracji składanej elektronicznie w USOS