Przejdź do treści

Wydział Studiów nad Rodziną

O nas
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej, kontynuując pracę naukową prowadzoną od 1975 roku w Instytucie Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego.
Więcej
Kierunki
  • Nauki o rodzinie
Więcej
Baza Wiedzy
Baza Wiedzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została powołana Zarządzeniem Rektora Nr 79/2021 w celu zapewnienia odpowiedniej ewidencji, archiwizacji oraz upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu oraz realizacji polityki otwartego dostępu.
Więcej
Kontakt
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW
Dziekanat: Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
e-mail: wsr@uksw.edu.pl
Więcej