Szanowni Państwo, 
Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie zaprasza na bezpłatne Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy w opiece paliatywnej organizowane pod patronatem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.
 
Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy 28-29.03 oraz 18.04.2020.
 
Informacje szczegółowe:
UKSW rozpoczyna testowanie aplikacji "EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa" przeznaczonej dla studentów poszukujących praktyk, staży czy pracy zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec. 
 
Wszystkich chętnych do sprawdzenia aplikacji i skorzystania z jej możliwości, zachęcamy do zgłoszenia się do koordynatora działania mgr. Michała Stańczuka i rejestracji w systemie.  Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem e- mail: m.stanczuk@uksw.edu.pl
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aula Schumana w bud. 21, odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin". Chętnych zapraszamy do udziału w Konferencji.

Program konferencji dostępny po kliknięciu w link

W związku z prowadzonym przez Biuro Karier UKSW projektem „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” skierowanym dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków dostępnych na UKSW, informujemy o przedmiotach ogólnouczelnianych prowadzonych w formie warsztatów połączonych z diagnozą kompetencji i pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. 

Tematy do wyboru:

  • ABC własnego biznesu (czwartki od 12 marca)
  • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (wtorki od 10 marca)
  • Negocjacje i savoir vivre w biznesie (środy od 11 marca)
  • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (poniedziałki od 9 marca)
  • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (piątki, od 27 marca, wyjątkowo pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 2 marca)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów i regulaminu uczestnictwa dostępne są na stronie www.bk@uksw.edu.pl.

W dniu 31 stycznia oraz 20 lutego o godz. 14.00 w Sali 322, bud 23 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

BIURO KARIER
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Problematyka społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin jest obszarem interesującym zarówno teoretyków, badaczy, jak i praktyków zajmujących się bezpośrednimi formami wspierania osadzonych oraz ich rodziny. Zapraszamy do udziału w konferencji kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki. Zamierzeniem konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

plakat

 

W dniu 21 stycznia o godzinie 12.00 w Kaplicy UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego była celebrowana Msza św. za śp. Bp. Stanisława Stefanka. Przewodniczył ks. prof. dr hab. Adam Skreczko. Koncelebrowali księża pracujący na Wydziale Studiów nad Rodziną. Wspólnota wydziałowa otoczyła pamięcią modlitewną swego dawnego Dyrektora. Niech odpoczywa w pokoju.

 

Szanowni Studenci,

Ze względu na  na  posiedzenie Senackiej Komisji ds. mienia i finansów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dyżur ks. Prodziekana ds. studenckich ks. prof. UKSW dr. hab. Andrzeja Jacka Najdy w dniu 22.01.2020 odbędzie się w godz. 14.45-15.45.  

 
 
Dnia 17 stycznia,  w Szpitalu w Lublinie odszedł do Domu Ojca bp Stanisław Stefanek TChr, biskup łomżyński w latach 1996-2011, wieloletni pracownik i dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW (1993-2008). Miał 84 lata.
 
Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. 
 
Od 1972 r. był nauczycielem akademickim w ATK a następnie UKSW w Warszawie, prowadził zajęcia z zakresu teologii biblijnej, małżeństwa i rodziny. Przez ponad 30 lat związany był z Instytutem Studiów nad Rodziną w Łomiankach, w latach 1993-2008 był dyrektorem tej placówki.
 
Dnia 26 października 1996 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 listopada 2011 zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę. 
 
Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 23 stycznia. O godz. 9.00 nastąpi wystawienie ciała w katedrze. O godz. 11.00 celebrowana będzie Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.
 
Biskupa Stanisława wspominamy jako wspaniałego wykładowcę, człowieka optymistycznego, wielkiego obrońcę tradycyjnych wartości a szczególnie jako promotora życia, rodziny i małżeństwa. Na długo zapamiętamy jego posługę pośród nas.
 
Śp. Biskupa Stanisława Stefanka polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy o modlitwę za spokój jego duszy.
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach