Informujemy, że  Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 6 kwietnia 2021 r. nadał ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Jackowi Najdzie, Dziekanowi Wydziału Studiów nad Rodziną tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
 
Serdecznie gratulujemy!
 

Nowo mianowany profesor w dziedzinie nauk teologicznych jest dziekanem oraz kierownikiem studiów niestacjonarnych Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. 

Ks. prof. Andrzej Najda od 2012 roku był profesorem nadzwyczajnym przy Katedrze Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. W 2011 roku uzyskał habilitację z zakresu teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW. W 2003 roku obronił doktorat z teologii biblijnej Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym w Fuldzie. W 1996 roku uzyskał magisterium z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym KUL. 

Więcej...

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”

(J 11, 25)

Niech w tym wyjątkowym, niezwyczajnym czasie Świąt Wielkiej Nocy nie zabraknie nam wszystkim zdrowia i optymizmu!

Życzymy nie tylko spokojnego, wiosennego odpoczynku, lecz nade wszystko głębokiej refleksji i pełnego czerpania z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj ono będzie przyjęte jako dar, który niesie radość i siłę ciągłego odradzania naszej wiary, umacniania nadziei i rozpalania miłości oraz nieustannej świadomości obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu

– z serdecznością i pozdrowieniem

ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda
dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni

Wywiad z Dziekanem WSR ks. prof. Andrzejem Najdą dla KAI na początku Roku Rodziny „Amoris Laetitia”. Jak powiedział Dziekan WSR "Rok Amoris laetitia bodźcem do rozwoju duszpasterstwa rodzin".

Link do całego wywiadu: https://www.ekai.pl/ks-prof-jacek-najda-rok-amoris-laetitia-bodzcem-do-rozwoju-duszpasterstwa-rodzin/

Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. 

Więcej informacji PDF

Nadzieja nasza "pełna jest nieśmiertelności" (Mdr 3,4)

Pani dr Justynie Stępkowskiej z powodu śmierci Mamy szczere wyrazy współczucia składa społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom: pracownikom naukowym, administracyjnym oraz studentkom,
 
ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda, 
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
 

W dniach 1-5 marca 2021 roku w College University London odbywa się kolejna edycja międzynarodowego programu "Mistrzowie Dydaktyki". Uczestniczą w nim pracownicy naszego Wydziału: mgr Katarzyna Kwiatkowska oraz ks. dr Dariusz Tułowiecki. W czasie spotkań rozwijane są umiejętności kluczowe dla poprawy jakości procesu dydaktycznego, na przykład: motywowanie studentów, techniki edukacyjne, metody oceniania, dobór indywidualnej pracy ze studentem.

Ze względu na epidemię covid-19 program "Mistrzowie Dydaktyki" prowadzony jest on-line. Poprzednie edycje wiązały się z wyjazdami do wybranych uniwersytetów europejskich. W październiku 2019 roku w University of Groningen w Holandii w projekcie udział wzięli: dr Anna Czyżkowska i ks. dr Wojciech Kućko.
 

Dyżury pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną w semestrze letnim 2020-2021 odbywają się w tym semestrze w formie zdalnej. Plik z terminami oraz linkami do dyżurów.

ksztalcenie-letni-sem.jpegKształcenie w trybie zdalnym, z możliwością realizacji zajęć stacjonarnych dla części studentów - tak będzie wyglądała nauka w semestrze letnim na naszej uczelni.

Rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski w nowym zarządzeniu określił tryb kształcenia w semestrze letnim 2020/2021. Wykłady nadal będą odbywały się wyłącznie w formie online. Natomiast studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach stacjonarnie. Dotyczy to także zajęć praktycznych oraz tych, które "wymagają użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

Zajęcia z wychowania fizycznego, lektoratów języków obcych oraz Studium Pedagogizacji będą prowadzone w trybie zdalnym.

Pełna treść Zarządzenia

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM REALIZOWANE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach