W dniach 5-9 września 2016 r. odbyła się wizyta studyjna pracowników Wydziału Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Bildungs-und Seminarhaus Gutenberg w Liechtensteinie. W skład grupy wizytującej wchodzili: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan WSR, ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej J. Najda, Prodziekan WSR oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr Agnieszka Regulska i ks. dr Cezary Naumowicz.

W związku z przerwą urlopową od dnia 19 września do 4 października 2016 r.
dziekanat studiów niestacjonarnych w Łomiankach będzie nieczynny.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w dziekanacie w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 215 (II p.)
tel. 22 561 90 49

Uwaga Studenci roku I studiów stacjonarnych I i II stopnia zapraszamy na Spotkanie Organizacyjne w dniu 30.09.2016 r. (piątek), Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, sala 201. W programie o godz. 10.00-11.00 Szkolenie z praw i obowiązków studenta, godz. 11.00-13.00 Szkolenie BHP. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.
Ponadto zapraszamy na spotkanie z Władzami  Dziekańskimi WSR w poniedziałek 3.10.2016 r. o godzinie 12.30, bud. 23 sala 201.

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach