Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie.

Zainteresowani kandydaci powinni do 23 września 2021 roku dokonać rejestracji w IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów: http://www.irk.uksw.edu.pl/

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora UKSW z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 - pełna treść.

 
Przypominamy, że o zbliżającym się terminie zakończenia rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie na kierunku Nauki o rodzinie (stacjonarne i niestacjonarne).
Zainteresowani kandydaci powinni do 12 września 2021 roku dokonać rejestracji w IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów: http://www.irk.uksw.edu.pl/

 

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 
20, 21, 22 lipca (wt., śr., czw.) w godzinach: 10:00-14:30

Miejsce składania dokumentów: 
Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną, ul. WÓYCICKIEGO 1/3, bud. 23, p. 215.

Adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: wsr@uksw.edu.pl

 

Obowiązkowe zasady bezpieczeństwa podczas składania dokumentów (w związku ze stanem epidemii) oraz mapy z lokalizacją miejsc przyjmowania dokumentów.

Informacje o wyniku rekrutacji oraz wymaganych dokumentach dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK UKSW - http://www.irk.uksw.edu.pl/.

Więcej informacji dostępnych w linku oraz na IRK UKSW.

 

 
18 września 2021 r. (sobota) 
20 września 2021 r. (poniedziałek)
21 września 2021 r. (wtorek)
W dniu 30 czerwca 2021 roku pomiędzy Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW a Domem Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie zostało podpisane ramowe porozumienie o współpracy.
 
Przedmiotem porozumienia jest partnerska współpraca w zakresie działalności edukacyjnej i naukowej z obszaru polityki senioralnej i rodzinnej, w szczególności wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W ramach współpracy planowana jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, projektowych, a także opiniowanie programów studiów i realizacja praktyk studenckich. Od 2019 roku na kierunku nauki o rodzinie w ramach studiów I stopnia do wyboru studentów przewidziana jest ścieżka "Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną".
 
 
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW reprezentowany był przez Dziekana ks. prof. dr hab. Andrzeja J. Najdę, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie reprezentował jego Dyrektor ks. dr Marcin Roszkowski.
 
"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie" (J 11, 25).
 
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje dla mgr inż. Alicji Gan z powodu śmierci Mamy składa społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału on-line w uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiemu profesorowi Stanisławowi Gryglowi, która odbędzie się 30 czerwca 2021 r.

link do wydarzenia: https://youtu.be/JyNJ1HHTbiI

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach