Przejdź do treści

Statut UKSW w Warszawie

Obwieszczenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulaminy

  1. Uchwała Nr 30/2023 i Załącznik do Uchwały Nr 30/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  2. Uchwała Nr 37/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  3. Zarządzenie Nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Potwierdzanie efektów uczenia się

Harmonogramy

Inne

  1. Kodeks Etyki Studenta UKSW
  2. Ślubowanie akademickie
  3. Wyznanie wiary