Przejdź do treści
Biały Stanisław
ks. prof. ucz. dr hab.
Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie UKSW Dyżur: wtorek sala 208 bud. 23 – Campus Woycickiego, godz. 11.45-13.00


WYKSZTAŁCENIE 

2012 – stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie teologii moralnej – UKSW w Warszawie.

2000 – stopień naukowy doktora w zakresie teologii moralnej – Rzym.

1995-2000 – studia doktoranckie w Rzymie (Angelicum).

1984-1990  – studia magisterskie WSR w Łomży (obrona pracy mgr – KUL).

1980-1984 – Liceum Ogólnokształcące Wysokiem Mazowieckiem.

PRACA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA

Od 1 października 2015 r. – profesor uczelni.

Od 1 października 2000 r. – adiunkt na ISNaR w Łomiankach.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Od 2023 r. – przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Od 2021-2023 r. – przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Od 2019 r. – przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (wcześniej członek tejże Komisji).

8.09.2020 r. – koordynator Zespołu ds. Przygotowania Raportu Samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Od 2019 r. – członek Wydziałowej Komisji ds. Okresowej Oceny Pracowników.

Od 2017 r. – członek Wydziałowej Komisji Wydawniczej.

16.02.2017 – wydziałowy pełnomocnik ds. parametryzacji na Wydziale Studiów nad Rodziną.

Od 2009 r. – członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

2008 r. – Członek Rady Naukowej „Episteme” UKSW.

Od 2015 r. – członek Rady Naukowej „Studia nad Rodziną” UKSW.

Od 2014 r. – sekretarz redakcji „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”.

Od 2016 r. – opiekun Bioetycznego Koła Studentów WSR UKSW.

3.10.2016 r. – członek Zespołu ds. przygotowania wniosku o utworzenie na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW kierunku studiów Gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym: (Projekt planu studiów i programu kształcenia).

Od 2011-2019 r. – członek Rady Bibliotecznej UKSW.

Od 1.10.2011 r. – członek Komisji Etyki i Bioetyki UKSW (dwie kadencje).

DOŚWIADCZENIE PRACY KAPŁAŃSKIEJ

Od 2014-2015 r. – wykładowca: Studia Podyplomowe Etyki na Instytucie Teologicznym im. bł. ks. M. Piaszczyńskiego w Łomży.

7.01.2009 r. – Członek Komitetu Organizacyjnego Roku św. Brunona w diecezji łomżyńskiej.

Od 2007-2009 r – asystent kościelny (kapelan) w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Od 2006 r. – kapelan Jego Świątobliwości.

Od 2004-2009 r. – dyrektor biblioteki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Od 2003-2009 r.  – kapelan wspólnoty Sióstr Sercanek Domu Zakonnego w WSD w Łomży.

2000-2020 r. –  wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Od 1990 r. – kapłan diecezji łomżyńskiej.


 


e-mail: s.bialy@uksw.edu.pl Dyżur: wtorek sala 208 bud. 23 – Campus Woycickiego, godz. 11.45-13.00
Borowski Łukasz
ks. dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


WYKSZTAŁCENIE

2022 – stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej

2018-2022 – studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II

2020-2021 – studia licencjackie z zakresu prawa kanonicznego na

Wydziale Prawa Kanonicznego im. Piusa X w Wenecji

2018-2020 – studia z zakresu prawa kanonicznego Master of Arts in

Diritto canonico ed ecclesiastico comparato na Międzynarodowym Instytutcie Prawa Kanonicznego w Lugano

2016-2018 – studia licencjackie z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II

2016-2017 – podyplomowe studia katechetyczno-pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku

2010-2016 – studia magisterskie z zakresu teologii ogólnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2007-2010 – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

PRACA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA

od 1 października 2023 – adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

od 1 października 2023 – wykładowca Instytutu Teologicznego w Białymstoku

od 1 czerwca 2023 – współpracownik Centrum Evangelii Gaudium przy Instytucie Uniwersyteckim Sophia w Loppiano (Firenze).

DOŚWIADCZENIE PRACY KAPŁAŃSKIEJ

od 28 maja 2016 r. – kapłan Archidiecezji Białostockiej

2016-2018 – praca duszpasterska w archidiecezji Białostockiej

2018-2023 – praca duszpasterska w diecezji Chur w Szwajcarii

2023 – praca duszpasterska w archidiecezji Białostockiej


 

Buller Leszek Jan
dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Obecnie dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, a także adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów nad Rodziną, a wcześniej w Instytucie Socjologii, gdzie stworzył kierunek ekonomia. Pracował także jako adiunkt w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, jak również był kierownikiem Instytutu/zastępcą dyrektora w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. W latach 1999-2001 Sekretarz, a następnie w latach 2002-2004 Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2008 do 2013 roku skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor i współautor wielu publikacji.

Czekalski Piotr
mgr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE
2010-2015: studia magisterskie na kierunku Prawo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji.


 

 

Czyżkowska Anna Małgorzata
dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Wykształcenie i stopnie naukowe

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

2019: Udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki” od września 2019. „Master of Didactics” na University of Groningen, Holandia, październik 2019.

2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

2005-2010: podyplomowo Terapia rodzin (Polski Instytut Ericksonowski)

2000-2005: studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, ukończone specjalizacje: Psychoterapia; Psychologia Wychowawcza

1995-2000: LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Warszawie

Gątarek Izabela
dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny

Grabowski Adam
ks. dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Posiadane dyplomy ukończenia studiów

2023 – dr nauk społecznych, dyscyplina: psychologia

2019 – tytuł zawodowy magistra psychologii uzyskany na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Studia stacjonarne ukończone z wyróżnieniem.

2012 – tytuł zawodowy magistra teologii uzyskany na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Studia stacjonarne ukończone z wyróżnieniem.

Doświadczenie zawodowe

2022–2021 – współorganizowanie i koordynowanie działalności poradni psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich – filia „Książęca”.

2022–2019 – praca o charakterze dydaktycznym na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

2022–2019 – prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych i warsztatowych dla małżonków i rodziców w zakresie: komunikacji małżeńskiej, wpływu doświadczeń z dzieciństwa na związek, cyklu życia rodzinnego i stawiania granic dzieciom. Spotkania odbywają się raz w miesiącu przy ul. Książęcej 21 w Warszawie.

2021–2020 – Studium Terapii dla Par ukończone w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Cel studium: profesjonalne przygotowanie do pracy z parami – rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca własnych zasobów i ograniczeń, metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami.

Obecnie realizuję projekt badawczy w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem Prof. UKSW Marii Ryś. Badania dotyczą wczesnych nieadaptacyjnych schematów analizowanych jako efekty interakcji pomiędzy metacechami osobowości i systemami rodziny pochodzenia.


 

Kućko Wojciech
ks. dr
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW; Wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie UKSW; Ekspert Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO)


Wykształcenie

2013-2016 studia doktoranckie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie, ukończone z wynikiem summa cum laude. Doktorat na podstawie rozprawy: Etica dei farmacisti in Italia. Verso una nuova comprensione e prassi alla luce della bioetica personalista [Etyka farmaceutów we Włoszech. W kierunku nowego rozumienia i praktyki w świetle bioetyki personalistycznej]. Zrealizowany z pomocą grantu włoskiego Ministero dell’Istruzione (Ministerstwa Nauki), Comitato Regionale Coordinamento delle Università del Lazio oraz Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane

2011-2013 studia licencjackie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie. Licencjat na podstawie pracy: “Quando lo Sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno” (Mt 9,15). Le sfide etiche poste alla pratica contemporanea del digiuno [„Kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy będą pościć” (Mt 9, 15). Wyzwania etyczne współczesnej praktyki postu] z wynikiem summa cum laude

2010-2011 studia doktoranckie z teologii moralnej: Instytut Teologii Moralnej – Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2003-2009 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończone magisterium na podstawie pracy: Interpretacja humanizmu ateistycznego w pismach Henri de Lubaca (2009) z wynikiem summa cum laude, wyróżnieniem uniwersyteckim i nagrodą Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

1999-2003 nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

1991-1999 nauka w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie

Ukończone kursy

2023 Facebook Masterclass AI, Mirosław Skwarek & Funnellstar.io, 8 maja 2023 r.

Szkolenie „Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności”, UKSW w Warszawie, czerwiec 2023 r.

2020 Animatore Laudato sì, Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, 4 październia 2020 r.

2019-2021 University of Groningen (Holandia), „Mistrzowie dydaktyki” – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Study visit, Fundamentals to University Teaching – Master of Didactics

2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie dotyczące baz naukowych SciVal i Scopus, 7 maja 2019 r.

2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote i InCites, do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego, 20 maja 2019 r.

2018-2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie „Nowoczesne metody dydaktyczne z projektu Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”, Dział Kształcenia UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019, zaświadczenie z dn. 1 marca 2019 r.

2018-2019 UKSW w Warszawie, „Granty badawcze”, Biuro Badań Naukowych UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019

2018 UKSW w Warszawie, Szkolenie „Jednolity System Antyplagiatowy”, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 19 grudnia 2018 r.

2016 Kongregacja ds. Świętych (Watykan), XXXII Corso Studium [Kurs dla postulatorów procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych], 11 stycznia – 4 maja 2016 r.

2014-2016 Unione Cattolica Farmacisti Italiani [Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Włoskich] (Rzym), konferencje i spotkania comiesięczne, październik 2014 – czerwiec 2016 r.

2014-2015 Kongregacja ds. Duchowieństwa, «Corso per formatori» [Kurs dla formatorów seminaryjnych] (Watykan), październik – maj 2015 r.

2014 Penitencjaria Apostolska, Convegno «Il sigillo confessionale e la privacy pastorale» [Pieczęć sakramentalna i privacy pastoralna] (Watykan), 12-13 listopada 2014 r.

Doświadczenie pracy badawczo-dydaktycznej

od 29 września 2023 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 12 czerwca 2023 r. wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 1 stycznia 2023 r. prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2020-2024 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie:

  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników
  • przewodniczący Zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny Wydziału Studiów nad Rodziną dla celów oceny watykańskiej wizytacji Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO) (od 25 kwietnia 2023 r.)

2020-2023 sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Studia Nauk Teologicznych PAN”

od 8 września 2020 r. członek zespołu ds. przygotowania wydziałowego Raportu Samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

od 30 października 2019 r. pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Strony Internetowej Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

od 1 października 2019 r. importer publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej

od 8 lipca 2019 r. koordynator ds. sprawozdawczości naukowej Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

2019-2020 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie:

  • członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników

od 1 października 2018 r. sekretarz i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Studia nad Rodziną”

od 1 października 2018 r. adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 8 czerwca 2017 r. opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

od 1 października 2016 r. wykładowca teologii moralnej, spowiednictwa, seminarium magisterskiego i wykładu monograficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Członkostwo w towarzystwach naukowych

od 3 sierpnia 2023 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

od 5 października 2020 r. członek Towarzystwa Naukowego Płockiego

od 28 maja 2019 r. członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

od 1 czerwca 2017 r. członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Doświadczenie pracy kapłańskiej i kościelna działalność organizacyjna

od 17 marca 2023 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Płockiej

od 17 marca 2023 r. członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej

od 1 września 2022 r. pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej (Diecezja Płocka)

od 1 października 2021 r. koordynator Procesu Synodalnego w Diecezji Płockiej

od 14 września 2021 r. diecezjalny cenzor kościelny

2021-2022 juror i twórca pytań XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej Płock 2022 „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”

od 4 czerwca 2020 r. skarbnik Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy XX Profesorów Seminarium Duchownego w Płocku

od 25 listopada 2019 r. ekspert w Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche [AVEPRO, Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych]

od 1 stycznia 2018 r. dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 7 marca 2017 r. członek Zespołu ds. Programowych i Promocyjnych Szkół Katolickich w Płocku

od 28 września 2016 r. członek Komisji Przedwizytacyjnej Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 1 września 2016 r. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Płockiej

od 1 września 2016 r. asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

16 marca 2017 r. – 2 września 2021 r. asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku

1 września 2016 r.18 września 2022 r. pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie (Diecezja Płocka)

1 września 2016 r. – 4 czerwca 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej (kadencja 2017-2022)

1 września 2016 r. – 4 czerwca 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych Diecezji Płockiej (kadencja 2017-2022)

1 września 2016 – 31 grudnia 2017 r. pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

1 września 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku

2009-2010 praca na wikariacie w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Żurominie i Sanktuarium Matki Boskiej Żuromińskiej; nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

13 czerwca 2009 r. święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Płocku

2008-2009 praktyka diakońska w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku

7 czerwca 2008 r. święcenia diakonatu w Bazylice Katedralnej w Płocku


Kulesza Marek
dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, doświadczony menadżer projektów wdrożeniowych, badawczych, edukacyjnych. Trener, coach, superwizor, ekspert oraz kierownik projektów koncepcyjnych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i wdrożeniowych, w tym o zasięgu międzynarodowym. Prezes Fundacji Popieram Rodzinę(od 2015 r.). Inicjator przedsięwzięć koncepcyjnych i wdrożeniowych z zakresu standaryzacji oraz zapewnienia jakości usług społecznych, profesjonalizacji oraz wykorzystania coachingu i superwizji w obszarze działań społecznych, pracy z rodzinami, rozwoju i kształcenia zawodowego, relacji między życiem zawodowym i rodzinnym, szkoleń. Współautor koncepcji Family Balance Coaching oraz badania  kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego.