Przejdź do treści

Zespół ds. przygotowania Raportu Samooceny dla celów oceny watykańskiej wizytacji agencji AVEPROZespół ds. przygotowania Raportu samooceny Wydziału Studiów nad Rodziną dla celów watykańskiej oceny Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO) za lata 2018-2022 został powołany decyzją Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zadaniem Zespołu jest:

 1. przygotowanie raportu samooceny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie;
 2. podejmowanie kontaktów z Pełnomocnikiem Rektora UKSW ds. oceny AVEPRO;
 3. świadczenie pomocy zespołowi ekspertów w zakresie oceny AVEPRO w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW.

Skład Zespołu:

 1. ks. dr Wojciech Kućko, prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną – przewodniczący;
 2. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW;
 3. dr Anna Czyżkowska;
 4. mgr Katarzyna Kwiatkowska;
 5. dr Dariusz Tułowiecki;
 6. dr Justyna Stępkowska; 
 7. dr Marek Kulesza;
 8. dr Katarzyna Stankiewicz;
 9. mgr Marta Schmidt;
 10. Daniel Pruss – przedstawiciel studentów