Przejdź do treści
  • ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda – dziekan jako przewodniczący
  • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski –  dyrektor Instytutu lub osoba wskazana przez dyrektora Instytutu działającego przy wydziale
  • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni – kierownik kierunku prowadzonego na wydziale

co najmniej pięciu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego niebędący pracownikami UKSW:

  • dr Marta Świerczek – Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
  • ks. dr Marcin Roszkowski – Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie
  • mgr Przemysław Kowalczyk – Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie
  • mgr Maciej Kułak– Fundacja Wspierania Myśli Polskiej
  • ks. mgr Łukasz Nowak – Dom Pomocy Społecznej w Sikorzu
  • Klaudia Kaniewska– przedstawicielka Wydziałowej Rady Studentów