Przejdź do treści

Skład Wydziałowej Rady Biznesu w latach 2023-2024:

 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan jako przewodniczący
 • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. dyrektor Instytutu lub osoba wskazana przez dyrektora Instytutu działającego przy Wydziale
 • ks. dr Wojciech Kućko  kierownik kierunku nauki o rodzinie na Wydziale

co najmniej pięciu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego niebędących pracownikami UKSW:

 • dr Elżbieta Bojanowska – dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
 • Wanda i Adam Ekielscy – Dom Narodzin Świętej Rodziny w Łomiankach
 • mgr Przemysław Kowalczyk – Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie
 • mgr Maciej Kułak – Fundacja Wspierania Myśli Polskiej
 • ks. mgr Łukasz Nowak – Dom Pomocy Społecznej Leonianum – Piękne życie w Sikorzu
 • dr hab. Irena Pospiszyl, prof. ucz. – kierownik Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • ks. mgr lic. Michał Puczyłowski – Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej
 • ks. dr Marcin Roszkowski – Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie
 • mgr Michał Stańczuk – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
 • mgr Marta Świerczek – Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
 • dr Witold Wybult – Stowarzyszenie Rodzin Katolickiej Diecezji Płockiej; Fundacja „Cokolwiek uczyniliście”
 • Daniel Pruss – przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów

Umowy o współpracy zawarto m.in. z następującymi instytucjami:

 • Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
 • Dom Narodzin Świętej Rodziny w Łomiankach
 • Dom Pomocy Społecznej Leonianum – Piękne życie w Sikorzu
 • Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie
 • Fundacja „Cokolwiek uczyniliście”
 • Fundacja Kierowca Bezpieczny
 • Fundacja Wspierania Myśli Polskiej
 • Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
 • Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie
 • Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski
 • Miejski Ośrodek Doradztwa Medycznego w Białymstoku
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickiej Diecezji Płockiej
 • Urząd Marszałkowski w Warszawie
 • Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej
 • Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej
 • Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Wykazy partnerów/interesariuszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych wraz z opisami zakresu współpracy


Skład Wydziałowej Rady Biznesu w latach 2020-2022:

 • ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda – dziekan jako przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dyrektor Instytutu lub osoba wskazana przez dyrektora Instytutu działającego przy wydziale
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni – kierownik kierunku na Wydziale

oraz co najmniej pięciu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego niebędących pracownikami UKSW:

 • dr Elżbieta Bojanowska – dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
 • mgr Marta Świerczek – Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
 • ks. dr Marcin Roszkowski – Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie
 • mgr Przemysław Kowalczyk – Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 w Warszawie
 • mgr Maciej Kułak– Fundacja Wspierania Myśli Polskiej
 • ks. mgr Łukasz Nowak – Dom Pomocy Społecznej Leonianum – Piękne życie w Sikorzu
 • Klaudia Kaniewska – przedstawicielka Wydziałowej Rady Studentów

Umowy o współpracy zawarto również z następującymi instytucjami:

 • Urząd Marszałkowski w Warszawie
 • Fundacja Kierowca Bezpieczny
 • Miejski Ośrodek Doradztwa Medycznego w Białymstoku

Z Zarządzenia Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego doskonalenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: