Przejdź do treści
  • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni – przewodnicząca
  • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni
  • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni
  • dr Leszek Buller