Przejdź do treści

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników Badawczo-Dydaktycznych, Badawczych i DydaktycznychKomisja ds. oceny pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych, zwana Komisją Wydziałową, została uzupełniona Decyzją Nr 12/2023 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r., zgodnie z § 6 pkt. 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich z późn. zm.

Skład Komisji:

  1. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
  2. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni
  3. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni
  4. ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. uczelni
  5. dr Justyna Stępkowska