Przejdź do treści

Skład Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

  • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni – przewodniczący
  • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni
  • dr Leszek Buller
  • ks. dr Wojciech Kućko – kierownik kierunku nauki o rodzinie od dnia 12 grudnia 2023 r.
  • dr Justyna Stępkowska
  • mgr Piotr Czekalski
  • mgr Katarzyna Kwiatkowska
  • Klaudia Smyk – przedstawicielka studentów
  • Sandra Kruszewska – przedstawicielka studentów

Z Zarządzenia Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego doskonalenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: