Przejdź do treści

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia są zobowiązani do złożenia pracy dyplomowej do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów.

W roku akademickim 2023/2024 to 14 czerwca 2024 r.

Terminy obron prac dyplomowych w roku akademickim 2023/2024:

4 lipca 2024 r., od godz. 11.00

11 lipca 2024 r., od godz. 11.00

9 września 2024 r., od godz. 11.00

22 października 2024 r., od godz. 11.00


Praca licencjacka – przejdź do instrukcji


Praca magisterska – przejdź do instrukcji


Procedura dyplomowania

Procedura dyplomowania w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW oparta jest na następujących dokumentach UKSW: