Przejdź do treści

Projekt „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego”Projekt „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego”

Projekt „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego”
Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16

Projekt realizowany ze współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy projektu:

EDU Research Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego zakłada wypracowanie innowacyjnego narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o rozwiązania niemieckie i przy wsparciu niemieckiego partnera. Innowacyjność rozwiązania wynika w warstwie metodycznej z odejścia od statyczności i sztuczności postępowania diagnostycznego, w kierunku podejścia dynamicznego, procesowego, realizowanego w warunkach realnych, przez wykorzystanie metod Ambulatory Assessment oraz nowoczesnych metod komunikacji mobilnej (2 tygodniowe zbieranie danych w różnych sytuacjach rodzinnych i zawodowych przy wykorzystaniu smartfona). W warstwie treściowej/koncepcyjnej innowacyjność rozwiązania polega na zmianie przyjętej perspektywy oraz bliskiemu powiązaniu z możliwością działań praktycznych. Proponowane jest odejście od konfliktowych wyznaczników relacji rodzina–praca na rzecz poszukiwania indywidualnych umiejętności/kompetencji (w różnych wymiarach) pozwalających na aktywne równoważenie życia rodzinnego i zawodowego. Kompetencje takie pozwalać mogą na świadome kształtowania relacji między rodziną a pracą mogą być wspierane i wykształcane, dzięki temu projekt ma bardzo praktyczny wymiar. Stanowi on dopełnienie realizowanych we współpracy uczestniczących podmiotów prac nad coachingowym wsparciem równowagi między rodziną a życiem zawodowym (family-balance-coaching).

Rozwiązania wdrożone zostaną w placówkach Stowarzyszania KARAN w Polsce i wykorzystane w procesie diagnostycznym rodzin, w szczególności w sytuacji opieki nad osobami zależnymi. Dodatkowo wdrożenia w innych chętnych poradniach rodzinnych oraz instytucjach rynku pracy zainteresowanych niekomercyjnym wykorzystaniem narzędzia. Docelowo narzędzie znaleźć może szerokie zastosowanie w instytucjach wsparcia rodziny (poradnie, instytucje terapeutyczne, mediacyjne w tym zwł. pozarządowe), w działach HR (diagnoza równowagi pracowników) a także instytucjach rynku pracy czy podmiotach działających na rzecz godzenia życia zaw. z rodzinnym.

Materiałami wytworzonymi podczas projektu będą:

(1) Psychometryczne narzędzie do analizy kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego (wersja elektroniczna).

(2) Aplikacja mobilna do badania kompetencji (aplikacja mobilna wraz z systemem informatycznym z poziom dostępu odbiorcy/użytkownika/administratora).

(3) Podręcznik stosowania narzędzia (wydany drukiem oraz wersja elektroniczna).

(4) Program szkolenia diagnostów (program szkolenia/scenariusze zajęć/narzędzia do ćwiczeń).

(5) Rekomendacje dla instytucji wdrażającej (4 wersje w formie elektronicznej i wydruk. w nakładzie 200 egz.).


Narzędzie

  1. Instrukcje i rekomendacje wdrożeniowe dla użytkowników narzędzia Family Balance Inventory (FABI)
  2. FABI – narzędzie
  3. Program szkolenia diagnostów
  4. PODRĘCZNIK Diagnoza równowagi – FABI

Szanowni Państwo,

narzędziem powstałym w trakcie projektu pt. „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego” o nr POWR.04.03.00-00-W181/16 jest Family Balance Inventory (FABI). Narzędzie zostało zintegrowane z informatycznym systemem obsługi FABI 1.0, odpowiedzialnym za zbieranie danych, ich organizację i przetworzenie a także komunikację z poziomu osoby badanej, diagnosty przeprowadzającego badanie oraz administratora systemu. Moduł zbierania danych powiązany został ze specjalnie do tego celu stworzoną aplikacją mobilną, pozwalającą na zbieranie danych o charakterze samo opisowym w czasie rzeczywistym.

System Informatyczny FABI 1.0 składa się z dwóch zintegrowanych komponentów:

Aplikacji mobilnej dla Odbiorców,

Panelu administracyjnego dla Diagnostów.

Poniżej link do wypracowanego narzędzia:

https://fabi1.pl/pl/


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IND/2018 dot. naboru sędziów kompetentnych do oceny puli pozycji testowych w ramach realizacji projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/IND/2018


Harmonogram konsultacji metodologicznych w salach UKSW ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równowazenia życia rodzinnego i zawodowego“
Lp.DataGodzinyMiejsce
1.15.03.202108.00-15.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
2.22.03.202108.00-15.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
5.06.04.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
6.12.04.202108.00-15.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
7.13.04.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
8. 19.04.202108.00-15.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
9.04.05.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
10.10.05.202108.00-15.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

Uaktualniony harmonogram konsultacji metodologicznych w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” 
Lp.DataGodzinyMiejsce
1.01-02.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
2.07-09.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
3.14-16.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
4.21-22.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
5. 28-30.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
6.04.01.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
7.05.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
8.11-13.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
9.18-21.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
10.25-27.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
11.01-03.02.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
12.08-10.02.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
13.15-17.02.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
14.22-24.02.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

Harmonogram konsultacji metodologicznych w ramach projektu
„Innowacyjne narzędzie diagnzoy indywidualnych kompetencji równowazenia życia rodzinnego i zawodowego
Lp.DataGodzinyMiejsce
1.16.11.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
2.23.11.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
3.30.11.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
4. 07.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
5.14.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
6.21.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
7.28.12.202008.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
8.04.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
9.11.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
10.18.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118
11.25.01.202108.00-16.00UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

Harmonogram wsparcia w projekcie: 

http://www.karan.pl/index/?id=5d616dd38211ebb5d6ec52986674b6e4


Zapytanie ofertowe nr 2/INCH/OZP/2021

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi mobilnej w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kadziela@uksw.edu.pl oraz obligatoryjnie w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, pok. 53, 01-815 Warszawa z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 2/INCH/OZP/2021, do dnia 06.05.2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załacznik nr 6 Wzór umowyInformacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/INCH/OZP/2021 z dnia 27.04.2021 r.


Harmonogram wsparcia VI-VIII

Harmonogram wsparcia III kwartał 2021


Podręcznik pt. „Diagnoza równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym z wykorzystaniem FABI – Family Balance Inventory pod redakcją naukową Marek Kulesza, Janusz Surzykiewicz, Joachim Thomas”.

Pobierz podręcznik w PDF >>