Przejdź do treści

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane


2023/2024


2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 odbyło się 10 konferencji naukowych, w tym z aktywnym udziałem studentów:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?” (25.11.2022).
 • II Sympozjum naukowe „Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań” (05.12.2022).
 • V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” (20.02.2023).
 • Konferencja „Rola i znaczenie przedmiotu «Wychowanie do życia w rodzinie» w edukacji i procesie wychowawczym” (03.04.2023).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom” (Warszawa, 12.04.2023).
 • XII Konferencję Ochrony Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Onkologia dziecięca” (Warszawa, 22.04.2023).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Nauki o rodzinie jako dziedzina i dyscyplina naukowa – szanse i wyzwania” (Warszawa, 09.05.2023).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu dyscyplinarnym” (Warszawa, 18.05.2023).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – Praca – Zdrowie. Aktualne wyzwania dla Polski i Europy” (Warszawa, 03.06.2023).
 • Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna „Wyzwania rodziny w kulturach pozaeuropejskich” (Warszawa, 15.06.2023).

2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 odbyło się 7 konferencji naukowych, w tym z aktywnym udziałem studentów:

 • Konferencja Naukowa „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji” (Warszawa, 26.11.2021).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?” (24.11.2021).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowa rodzina w zdrowej Europie” (Warszawa, 15-16.12.2021).
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej pt. „Solidarni z Ukrainą. Między potrzebami uchodźców, pomocą i wsparciem społecznym” (Cisco Webex, 30.05.2022).
 • Konferencja naukowa „Dziedzictwo nauczania społecznego bł. kard. Stefana Wyszyńskiego” (Płock, 04.06.2022).
 • Konferencja naukowa „Towarzyszenie choremu i jego rodzinie oraz wsparcie personelu medycznego – perspektywa interdyscyplinarna” (08.06.2022).
 • Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna „Rodzina w Afryce wczoraj i dziś. Być wdową w Afryce” (Warszawa, 09.06.2022).

2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 odbyły się 2 konferencje naukowe, w tym z aktywnym udziałem studentów. Konferencje naukowe zaplanowane na rok 2020 z powodu pandemii COVID-19 zostały anulowane lub przeniesione na inny termin.

 • Ogólnopolska konferencja studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)” (Cisco Webex, 10.05.2021).
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej pt. „Migracje w dobie pandemii. Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej” (Cisco Webex, 25.05.2021).

2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 odbyło się 5 konferencji naukowych, w tym z aktywnym udziałem studentów:

 • 26.09.2019 – Rodzina a prawa dziecka – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 • 28.09.2019 – Przyszłość przez rodzinę – Płock 
 • 22.10.2019 – Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – Europa Christi.
 • 7-8.11.2019 – Europa Rodzin – Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.
 • IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców (Warszawa, 07.12.2019).

Konferencje naukowe zaplanowane na rok 2020 z powodu pandemii COVID-19 zostały anulowane lub przeniesione na inny termin.


2018/2019

W roku akademickim 2018/19 odbyło się 9 konferencji naukowych, w tym (w tym 3 w ośrodkach zagranicznych: na Słowacji , Ukrainie i w Niemczech ) i 3 z aktywnym udziałem studentów:

 • Kongres „Superrewizja i Coaching w świecie VUCA (14-15.09.2018).
 • Konferencja naukowa pt. Finansowe i niefinansowe na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Tarnawie (22.11.2018).
 • III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców (24.11.2018).
 • Konferencja naukowa „Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa” (Warszawa, 28-29.11.2018).
 • Konferencja naukowa „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: wielokulturowość” (11.12.2018).
 • Konferencja naukowa „Senior w Polityce społecznej i samorządowej: aktywność, edukacja, wsparcie” (12.01.2019).
 • „Zasada pomocniczością wspieranie rodziny” (9.03.2019).
 • Konferencję Naukową: Wolność – Rodzina – Ojczyzna w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego  (18.05.2019).
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968” (Warszawa 22.05.2019).

2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 odbyło się 15 konferencji naukowych, w tym 8 międzynarodowych (w tym 3 w ośrodkach zagranicznych: na Litwie, na Ukrainie i na Słowacji) i 3 z aktywnym udziałem studentów:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina – autorytet w wychowaniu. Transgraniczne poszukiwania” (Soleczniki na Litwie, 5-10-2017).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem KARAN Karan Family Balance „Praca z rodziną uzależnionego dziecka – Gdzie jesteśmy – dokąd idziemy?” (UKSW, 14-10-2017).
 • II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zorganizowana we współpracy z Fundacją Rodzice Szkole (UKSW, 28-10-2017).
 • Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne (Łomża, 25-11-2017).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II „Wsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Aspekty interdyscyplinarne” (WSR UKSW, 29-11-2017).
 • I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wielowymiarowość kształcenia ustawicznego” (Skierniewice, 8-09.12.2017).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie, Instytutem Socjologii WNHiS oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II i Poradnią Specjalistyczną „Arka” w Tarnowie Pro familia et societate. Polityka społeczna wobec wyzwań współczesnej rodziny (WSR UKSW, 11-01-2018).
 • Konferencja Naukowa „RODZINA” zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu  Rodzina fundamentem niepodległości w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (UKSW, 12-03-2018).
 • Konferencja Naukowa Studentów zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła „Małżeństwo dawniej i dziś” (WSR UKSW, 13-03-2018).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej (Zielona Góra, 16-04-2018).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa współorganizowana z Radą Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, Wydziałem Filozofii Edukacji i Nauki, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. P. Dragomanova w Kijowie oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Rodzina: wychowanie – polityka społeczna – ekonomia (Kijów, 23-04-2018).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Katedrą Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Trnavie Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci (Bratislava, 07-05-2018).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina podstawą społecznego kapitału – status quo i wyzwania współczesności” (WSR UKSW, 09-05-2018).
 • Ogólnopolska Konferencja Studencka „Pół wieku rewolucji seksualnej – perspektywa interdyscyplinarna” (WSR UKSW, 15-05-2018).
 •  Konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny INER oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie” (WSR UKSW, 26-05-2018).

2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 odbyło się 10 konferencji naukowych, w tym 7 międzynarodowych, 1 odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie. Ponadto WSR był współorganizatorem na UKSW Międzynarodowego Kongresu Rodziny (17-19.03.2017):

 • Konferencja Naukowa „Małżeństwo – komunia życia i miłości z okazji 100-lecia urodzin Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego” (Łomianki, 15-10-2016).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa inaugurująca nowy rok akademicki na WSR Studiowanie dla przyszłości: rozwój osoby-rodzina-rynek pracy (11-10-2016).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Antropologii i Bioetyki WSR oraz Bioetyczne Koło Studentów „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej” (10-12-2016).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie, Instytutem Socjologii WNHiS oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie (25-02-2017);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast? Aspekty interdyscyplinarne (23-03-2017);
 • Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti: výzvy Posynodalnej apoštolskej exhortacie Amoris leticia (Trnava, 25-04-2017);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Antropologii i Bioetyki WSR w języku włoskim Percepcja adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Troska pastoralna o rodziny w aktualnym świecie: towarzyszenie i rozeznanie (28-04-2017);
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Fundacją Instytut Nadziei Od niepłodności do spełnionego życia (13-05-2017)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Życie zawodowe a życie rodzinne – w poszukiwaniu równowagi (18-05-2017);
 • Konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku (20-05-2017);

2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 odbyło się 11 konferencji naukowych, w tym 5 międzynarodowych, 1 odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie. Ponadto WSR był współorganizatorem I Międzynarodowego Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej (13-14.05.2016):

 • Sympozjum Naukowe Rodzina podstawowe dobro ludzkości inaugurujące nowy rok akademicki na studiach niestacjonarnych WSR połączone z wręczeniem księgi pamiątkowej dla ks. dr Władysława Szewczyka (19-10-2015);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie Rodzina: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. Jerzego Bajdy(14-11-2015);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II „Wsparcie rodziny w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność” (18-11-2015);
 • Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie Profamily. Synoda o rodine 2015 a čo po nej (Trnava, 25-11-2015);
 • Konferencja Naukowa „O nową kulturę życia ludzkiego – XX-lecie encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae” (16-01-2016).
 • Konferencja Naukowa Problemy bioetyczne w medycynie prenatalnej (12-03-2016);
 • Międzynarodową Konferencje Naukową nt.  „Multikulturalizm w Europie: założenia, szanse, zagrożenia” (Warszawa, 13.04.2016).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie” (Warszawa, 20-04-2016).
 • Konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II Patriotyzm wielkich Polaków. 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza (11-05-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Socjologii WNHiS, Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, Instytutem Papieża Jana Pawła II Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia (01-06-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II Kryteria wyboru zawodu – realizacja marzeń czy rynkowa konieczność? (08-06-2016).