Przejdź do treści
  • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni – przewodnicząca
  • ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda
  • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni
  • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni