Przejdź do treści

Pełnomocnik dziekana WSR ds. Praktyk Studenckich

dr Katarzyna Stankiewicz
mail: katarzyna.stankiewicz@uksw.edu.pl

mgr Piotr Czekalski
mail: p.czekalski@uksw.edu.pl

Praktyki realizowane na kierunku Nauki o rodzinie dotyczą w szczególności takich obszarów, jak: wspieranie małżeństwa i rodziny poprzez pomoc społeczną, asystenturę rodziny oraz poradnictwo rodzinne, przygotowanie do małżeństwa, promocję wartości małżeństwa i rodziny oraz wsparcie rodziny w procesie edukacji i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz chorymi.


Zasady i formy odbywania praktyk

wynikają z:

Na Naukach o rodzinie praktyki wpisane są do programu studiów pierwszego stopnia. Studenci drugiego stopnia NIE są zobligowani do odbycia praktyk. 


Zaliczanie praktyk odbywa się na podstawie

Karty Praktykanta UKSW (UWAGA: proszę zwrócić uwagę na typ praktyki)


Wzory dokumentów kierujących na praktykę


Ważne


Wymiar praktyk i termin zaliczenia, ubezpieczenia NNW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

(łącznie 150 godzin praktyk)

  • praktyka wizytująca:  30 godzin w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 2 semestrze)
  • praktyka specjalizacyjna: 120 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 semestrze)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

(łącznie 100 godzin praktyk)

  • praktyka wizytująca:  20 godzin w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 2 semestrze)
  • praktyka specjalizacyjna: 80 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 semestrze)

Uwaga! Zaliczenie praktyki stanowi warunek zaliczenia roku akademickiego

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NWN można wykupić:

  • w każdej agencji ubezpieczeniowej, 
  • korzystając z oferty Samorządu Studentów UKSW,
  • zamawiając kartę EURO 26, ISIC, Planeta Młodych, Signal Iduna (oczywiście opcje zawierające NNW).