Przejdź do treści

Rada Wydziału Studiów nad Rodziną

Samodzielni pracownicy badawczo-dydaktyczni

 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Przewodniczący Rady Wydziału
 • ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.
 • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda
 • ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. ucz.
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. 
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz.

Przedstawiciele młodszych pracowników badawczo-dydaktycznych

 • dr Anna Czyżkowska
 • ks. dr Dariusz Tułowiecki

Przedstawiciel pracowników administracyjnych

 • mgr Marta Schmidt

Przedstawicielka studentów WSR

 • Karolina Jakubiak

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Studiów nad Rodziną w roku akademickim 2023/2024

28 września 2023 r., godz. 14.00

26 października 2023 r., godz. 14.00

23 listopada 2023 r., godz. 14.00

20 grudnia 2023 r., godz. 13.00 – spotkanie opłatkowe

11 stycznia 2024 r., godz. 14.00

25 stycznia 2024 r., godz. 14.00, online

22 lutego 2024 r., godz. 14.00

21 marca 2024 r., godz. 14.00

25 kwietnia 2024 r., godz. 14.00

23 maja 2024 r., godz. 14.00

27 czerwca 2024 r., godz. 14.00

26 września 2024 r., godz. 14.00


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Studiów nad Rodziną w roku akademickim 2022/2023

10 stycznia 2023 r., godz. 14.00

22 lutego 2023 r., godz. 13.00 

23 marca 2023 r. godz. 14.00

27 kwietnia 2023 r., godz. 14.00

30 maja 2023 r., godz. 14.30

29 czerwca 2023 r., godz. 14.00

28 września 2023 r., godz. 14.00