Przejdź do treści

Rada wydziału

 • Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Przewodniczący Rady Wydziału
 • Ks. dr Wojciech Kućko – Zastępca Przewodniczącego Rady Wydziału
 • dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni 
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda
 • Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni
 • dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni  
 • Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych
 • Dr Anna Czyżkowska
 • Dr Leszek Buller
 • Ks. dr Dariusz Tułowiecki

Przedstawiciel pracowników administracyjnych

 • mgr Marta Schmidt

Przedstawiciele studentów WSR

 • Julian Kujawski

Terminy Rad Wydziału Studiów nad Rodziną w roku akademickim 2022/2023:

10 stycznia 2023 r., godz. 14.00

22 lutego 2023 r., godz. 13.00 

23 marca 2023 r. godz. 14.00

27 kwietnia 2023 r., godz. 14.00

25 maja 2023 r., godz. 14.00

29 czerwca 2023 r., godz. 14.00

28 września 2023 r., godz. 14.00