Przejdź do treści

Życzenia bożonarodzeniowe 2022

obraz
Obraz: Giorgione, „Pokłon pasterzy”, 1505-1510, National Gallery of Art w Waszyngtonie

Czcigodni Księża Profesorowie!
Szanowni Państwo Wykładowcy!
Szanowni Państwo Studenci!

Święta Narodzenia Pańskiego to czas ogromnej radości i dumy z powodu naszego człowieczeństwa. Wszechmocny i niestworzony Bóg zstępuje na ziemię i rodzi się w rodzinie jako człowiek, by uświadomić nam na nowo, co powinno być ważne w naszym ziemskim życiu. Święty Augustyn w dziele „Pierwsza katecheza chrześcijańska” (22,40) stwierdza: „Urodzony w mieście Betlejem, które wśród wszystkich miast Judei było tak mało znaczące, że można je było nazwać wioską – jak i dzisiaj – Chrystus Pan chciał nas nauczyć, że nikt nie powinien się chlubić splendorem jakiegokolwiek ziemskiego miasta. On też stał się ubogim, do którego wszystko należy i przez którego wszystko zostało stworzone, tak że nikt, wierząc w Niego, nie odważył się wywyższać ponad bogactwa ziemskie”.

Pełni pokory i ludzkiej radości składamy sobie w tych dniach świąteczne i noworoczne życzenia. Niech Jezus, który wzrastał w ubogiej, ale szczęśliwej rodzinie, prowadzi nas na drogach czasu. Niech Jego pomoc towarzyszy naszym działaniom akademickim, prowadzonym badaniom naukowym i zdobywaniu prawdy o małżeństwie i rodzinie, byśmy małymi środkami osiągali wielkie cele.

Na czas świąteczny i noworoczny w imieniu władz Wydziału ds. Rodzin składam Państwu Wykładowcom i Studentom życzenia pokoju i dobra. Naszą pamięcią obejmujemy także udręczoną wojną Ukrainę, cierpiące tam rodziny i ich bliskich, przebywających w Polsce.

Z serdecznymi pozdrowieniami bożonarodzeniowymi

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie