Przejdź do treści

Prace napisane pod kierunkiem dr Justyny Stępkowskiej nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Akademickim na prace dyplomowe

Praca licencjacka p. Macieja Reńca napisana pod kierunkiem dr Justyny Stępkowskiej na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW pt. „Opinia o eutanazji w najbliższej rodzinie wśród personelu pielęgniarskiego na podstawie badań własnych” zdobyła pierwszą nagrodę w VII Ogólnopolskim Konkursie Akademickim „Życie i godność” w kategorii prac licencjackich.

Praca mgr p. Marty Witeckiej napisana również pod kierunkiem dr Justyny Stępkowskiej na naszym Wydziale pt. „Opieka zdrowotna nad dziećmi z zespołem Downa w rodzinie wielodzietnej i rodzinie zastępczej-studium przypadku” znalazła się wśród laureatów prac w VII Ogólnopolskim Konkursie Akademickim „Życie i godność” w kategorii prac magisterskich.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz promotorowi, dr Justynie Stępkowskiej, jednocześnie dziękując Pani Doktor za wspieranie swych dyplomantów oraz motywowanie ich do podejmowania ambitnych oraz wymagających zagadnień badawczych.