Przejdź do treści

Historia Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

Wydział Studiów Nad Rodziną powstał w na podstawie uchwały Senatu UKSW oraz dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. i jest pierwszym tego typu wydziałem w Polsce.

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej.

Inicjatorem i założycielem Akademickiego Instytutu Studiów nad Rodziną był abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański. W Instytucie został wypracowany interdyscyplinarny system nauk o rodzinie będący pionierskim pomysłem w dziedzinie nauki.

Wiedza zdobyta na Wydziale Studiów nad Rodziną kwalifikuje absolwenta do prowadzenia zajęć w różnych typach szkół w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz w placówkach oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych prowadzonych przez instytucje państwowe i kościelne (por. Dz. U. z 2002, Nr 121, poz. 1037). Absolwent jako specjalista pracy z rodziną (por. Dz. U. z 2004, Nr 47, poz. 447) jest uprawniony do samodzielnego wykonywania zadań w centrach pomocy rodzinie w strukturach administracji gminnej, powiatowej i wojewódzkiej oraz jako asystent rodziny, doradca lub konsultant w poradniach małżeńskich i rodzinnych, a także jako społeczny kurator sądowy. Na podstawie posiadanej wiedzy ma również możliwość podejmowania naukowych interdyscyplinarnych prac badawczych nad małżeństwem i rodziną.