Przejdź do treści

Rekomendacje dotyczące wykorzystania w dydaktyce narzędzi sztucznej inteligencji

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 57/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wykorzystywania w dydaktyce i nauce narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz z załączonymi do dokumentu rekomendacjami.