Przejdź do treści

Zaproszenie na konferencję „Niepełnosprawność: Zadanie czy Wyzwanie we Współczesnym Świecie”

Zapraszamy studentów wszystkich roczników do udziału w nadchodzącej konferencji, która odbędzie się 20 listopada 2023 roku. Konferencja nosi tytuł „Niepełnosprawność: Zadanie czy Wyzwanie we Współczesnym Świecie” i jest współorganizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną. To ważne wydarzenie poświęcone istotnym kwestiom społecznym, które ma na celu promowanie świadomości na temat niepełnosprawności.

Szczegóły konferencji:

  • Data: 20 listopada 2023 roku
  • Godziny: 9:00 – 14:00
  • Miejsce: Aula Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Udział w tej konferencji będzie cennym doświadczeniem edukacyjnym i społecznym.

Uczestnicy stacjonarni otrzymają certyfikat uczestnictwa, co może być cennym elementem ich życiorysu akademickiego. To również doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nawiązania kontaktów z ekspertami w dziedzinie niepełnosprawności oraz wymiany doświadczeń z innymi studentami.