Przejdź do treści

Sprawozdanie z konferencji o niepełnosprawności

Dnia 20 listopada 2023 r. w UKSW w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce niepełnosprawności, zorganizowana przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to przyciągnęło przedstawicieli różnych dziedzin nauki, a także praktyków, zainteresowanych wspólnym rozważaniem wyzwań i zadań związanych z niepełnosprawnością.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoliło spojrzeć na temat z różnych perspektyw, łącząc teorię z praktyką. Wśród uczestników znaleźli się socjologowie, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy oraz inni naukowcy, których wiedza i doświadczenie wzbogaciły dyskusję.

W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Społeczne i kulturowe aspekty tego zjawiska, psychologiczne i emocjonalne wyzwania osób z niepełnosprawnościami, edukacja i wsparcie w różnych kontekstach, nowoczesne technologie, prawa i polityka społeczna dotyczące niepełnosprawnych, a także perspektywa samych osób z niepełnosprawnościami były tematami wielu prezentacji i dyskusji.

Ważnym elementem konferencji było również zaproszenie do wspólnego wypracowania podejścia do dalszych działań w sferze teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy mieli okazję dzielić się cennymi wnioskami oraz prezentować innowacyjne rozwiązania w obszarze niepełnosprawności.

Formuła hybrydowa konferencji, która umożliwiała udział zarówno osobiście, jak i zdalnie, sprawiła, że wydarzenie stało się dostępne dla szerszego grona uczestników. Część konferencji odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się twarzą w twarz, a jednocześnie transmisja obrad była dostępna online za pośrednictwem kanału uczelni na YouTube. Łącznie w konferencji wzięło udział 403 uczestników. 

Konferencja zakończyła się sukcesem, pozostawiając uczestnikom wiele inspiracji do dalszych badań i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wspólna refleksja nad tym ważnym tematem wpisuje się w dążenia do tworzenia bardziej inkludującego i zrozumiałego społeczeństwa.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., i Koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW mgr Michał Stańczuk, zaś ze strony Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW współorganizatorami tego wydarzenia byli Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski oraz dr Marek Kulesza.

Galeria