Przejdź do treści

Monografia ks. prof. Stanisława Strękowskiego na temat formacji młodzieży

W 2023 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukazała się monografia ks. dr. hab. Stanisława Strękowskiego, prof. ucz., pracownika badawczo-dydaktycznego Wydziału Studiów nad Rodziną, zatytułowana Formacja młodzieży chrześcijańskiej w świetle pism Ojców Kapadockich. Jak sam tytuł wskazuje, jest to opracowanie interdyscyplinarne, w którym zostały wykorzystane elementy historii Kościoła, patrystyki, historii wychowania. Ponieważ chrześcijaństwo nie posiadało jeszcze opracowanego własnego modelu edukacji, młodzi ludzie, pochodzący z rodzin chrześcijańskich, korzystali ze szkół publicznych i prywatnych funkcjonujących w VI wieku w Imperium Rzymskim na Wschodzie. Formacja moralno-religijna w rodzinach mogła być ochroną przed wpływem treści mitologicznych upowszechnianych w doborze lektur greckich klasyków przez nauczycieli szkół publicznych, dlatego Ojcowie Kapadoccy wyrażali troskę o to, aby zaszczepiona w dzieciństwie wiara w Jednego Boga nie doznała uszczerbku. 

Więcej na stronie: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/nauki-spoleczne/1157-formacja-mlodziezy-chrzescijanskiej-w-swietle-pism-ojcow-kapadockich.html

Zachęcamy do lektury!