Przejdź do treści

Relacja z konferencji „Polska i Europa wobec zmian demograficznych”

W dniu 20 maja 2024 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Polska i Europa wobec zmian demograficznych”, zorganizowana przez Fundację Popieram Rodzinę we współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną oraz Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, umożliwiając uczestnictwo zarówno stacjonarne, jak i online, i odbyło się w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ze strony Wydziału Studiów nad Rodziną głównymi współorganizatorami wydarzenia byli: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski oraz dr Marek Kulesza.

Konferencję otworzył dr Marek Kulesza, Prezes Fundacji Popieram Rodzinę, witając zgromadzonych gości, Dziekanów obu Wydziałów, pracowników naukowych, przedstawicieli otoczenia uczelni, praktyków oraz studentów. W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie dynamicznych zmian demograficznych i ich wpływu na społeczeństwa w Polsce i Europie. Wiodącymi tematami konferencji były kwestie dotyczące rodziny, pracy, zdrowia, edukacji oraz migracji. Prelegenci z różnych dziedzin przedstawili swoje badania i refleksje, inicjując bogatą dyskusję nad wyzwaniami i szansami związanymi z demograficznymi przemianami. Konferencja miała charakter inicjalny i sieciujący, co pozwoliło na zainicjowanie dyskusji i współpracy między naukowcami, praktykami i studentami. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Polskiej Fundacji Narodowej, która współfinansowała konferencję i wspierała jej organizację. Dzięki ich wsparciu wydarzenie mogło odbyć się na najwyższym poziomie. Konferencja „Polska i Europa wobec zmian demograficznych” była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych strategii działania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i mamy nadzieję na kontynuację owocnej współpracy w przyszłości.