Przejdź do treści

Ostatnie posiedzenie Senatu UKSW w roku akademickim 2023/2024

27 czerwca 2024 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu UKSW w kadencji 2020-2024. W trakcie roboczego posiedzenia organu kolegialnego Uniwersytetu rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podziękował prorektorom, dziekanom i senatorom za pracę i zaangażowanie.

– Dziękuję wszystkim Państwu za doskonałą współpracę w kończącej się kadencji. Cieszę się, że nasza praca przyczyniła się do rozwoju UKSW. Senat to najważniejszy organ, który poprzez demokratyczne wybory reprezentuje wszystkie grupy tworzące społeczność akademicką: nauczycieli akademickich, pracowników administracji, doktorantów i studentów – powiedział rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podczas ostatniego posiedzenia Senatu UKSW w kadencji 2020-2024.

Wydział Studiów nad Rodziną w tej kadencji reprezentowali: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski; ks. prof. dr hab. Andrzej Najda; dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.; ks. dr Dariusz Tułowiecki.

Członkowie Senatu UKSW w kadencji 2020-2024

Prorektorzy UKSW

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – prorektor ds. studenckich i kształcenia

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Konrad Raczkowski – prorektor ds. finansowych

Dziekani Wydziałów UKSW

dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz. – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz. – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Szymański – Wydział Medyczny. Collegium Medicum

prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Wydział Nauk Historycznych

dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. – Wydział Nauk Humanistycznych

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – Wydział Nauk Pedagogicznych

prof. dr hab. Bogumił Szmulik – Wydział Prawa i Administracji

ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz. – Wydział Prawa Kanonicznego

dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. – Wydział Społeczno-Ekonomiczny

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Wydział Studiów nad Rodziną

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – Wydział Teologiczny

Senatorowie UKSW      

ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK – Wydział Nauk Historycznych        

p. prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI – Wydział Prawa i Administracji

p. prof. dr hab. Cezary MIK- Wydział Prawa i Administracji

ks. prof. dr hab. Andrzej NAJDA – Wydział Studiów nad Rodziną

p. prof. dr hab. n. med. Paweł PIĄTKIEWICZ Wydział Medyczny. Collegium Medicum

ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI – Wydział Teologiczny   

p. prof. dr hab. Kinga SUWIŃSKA – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych

p. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip SZYMAŃSKI – Wydział Medyczny. Collegium Medicum

p. prof. dr hab. Jacek TOMCZYK – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

ks. dr hab. Zbigniew BABICKI, prof. ucz. – Wydział Nauk Pedagogicznych       

ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. ucz. – Wydział Prawa Kanonicznego

 ks. dr hab. Stanisław CHROBAK, prof. ucz. – Wydział Nauk Pedagogicznych

 p. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI, prof. ucz. – Wydział Społeczno-Ekonomiczny           

 p. dr hab. Tomasz KORPYSZ, prof. ucz. – Wydział Nauk Humanistycznych       

 p. dr hab. Mirosław KURKOWSKI, prof. ucz. – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych

p. dr hab. Jolanta ŁODZIŃSKA, prof. ucz. – Wydział Społeczno-Ekonomiczny

p. dr hab. Agnieszka REGULSKA, prof. ucz. – Wydział Studiów nad Rodziną      

p. dr hab. Jerzy ROMANOWSKI, prof. ucz. – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. ucz. – Wydział Prawa Kanonicznego       

 p. dr hab. Anna SZCZEPAN-WOJNARSKA, prof. ucz. – Wydział Nauk Humanistycznych

p. dr hab. Adam ŚWIEŻYŃSKI, prof. ucz. – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

p. dr hab. Fabian WELC, prof. ucz. – Wydział Nauk Historycznych

ks. dr hab. Tomasz WIELEBSKI, prof. ucz. – Wydział Teologiczny

 p. dr hab. Małgorzata WSZELAKA-RYLIK, prof. ucz. – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

p. dr Izabela BUKALSKA – Wydział Społeczno-Ekonomiczny

p. dr Dominik GOŁUCH  – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

ks. dr Rafał KAMIŃSKI – Wydział Prawa Kanonicznego

 p. dr Dariusz KARAŚ – Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 p. dr Kinga KRAWIECKA – Wydział Nauk Pedagogicznych

p. dr Michał LATAWIEC – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 ks. dr inż. Marek MUZYK – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych          

dr hab. Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA – Wydział Teologiczny

 ks. dr Jarosław SOBKOWIAK – Wydział Teologiczny  

ks. dr Dariusz TUŁOWIECKI – Wydział Studiów nad Rodziną  

p. mgr Tomasz KORDYASZ – Przedstawiciel pracowników administracji

 p. mgr Małgorzata LANG – Studium Języków Obcych

 p. mgr Mariola PIREK – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW

p. mgr Jarosław ROKITA – Przedstawiciel pracowników administracji

 p. mgr Leonardo SALVADORI – Studium Języków Obcych

p. mgr Grzegorz ZIĘBA – Przedstawiciel pracowników administracji

p. Karol BANCERZ – Przedstawiciel studentów

p. Michał NOWAKOWSKI – Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

p. Patrycja PŁATOS – Przedstawiciel studentów                       

p. Patryk PYRKOSZ – Przedstawiciel studentów                                      

p. Aleksandra RADWAŃSKA – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW

p. Karol ROGALA – Przedstawiciel studentów                                         

p. Julia TKACZYK – Przedstawiciel studentów                                                           

p. Maciej URBAŃSKI – Przedstawiciel studentów                                          

p. Wiktoria ZWOLIŃSKA – Przedstawiciel studentów

Osoby wchodzące do Senatu z głosem doradczym

p. prof. dr hab. Konrad RACZKOWSKI – Prorektor                    

p. dr hab. Anna FIDELUS, prof. ucz. – Prorektor                      

ks. prof. dr hab. Mieczysław OZOROWSKI – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną

p. prof. dr hab. Bogumił SZMULIK – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji           

ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK – Dziekan Wydziału Teologicznego   

ks. dr hab. Maciej BAŁA, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

p. dr hab. Jerzy CYTOWSKI, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego SNŚ

p. dr hab. Michał GIERYCZ, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

p. dr hab. Dorota KIELAK, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych   

p. prof. dr hab. Elżbieta KARSKA – Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

p. dr inż. Krzysztof DZIEDZIC –  Kanclerz UKSW                                     

p. mgr Katarzyna SZUMOWSKA –  Kwestor UKSW        

p. mgr Jolanta BIAŁKOWSKA   –  Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej UKSW  

p. mgr Joanna DZIURZYŃSKA  – Dyrektor Wydawnictwa UKSW         

p. mgr Marcin KRYGIER  – Przedstawiciel NZZP UKSW           

p. dr Kinga WOJTAS-JARENTOWSKA – Przedstawiciel ZNP w UKSW

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. – Przedstawiciel NSZZ

Obsługa posiedzeń Senatu

Pani Maria JÓŹWIK – Biuro Organizacyjne

Pani Agnieszka WILCZEK – Biuro Organizacyjne

Pełnomocnicy Rektora

dr hab. Aleksandra SYRYT – pełnomocnik ds. legislacyjno-prawnych

ks. dr hab. Waldemar CISŁO – pełnomocnik ds. rozwoju

dr hab. Zbigniew MIKOŁAJCZYK, prof. ucz. – pełnomocnik ds. bezpieczeństwa

dr Witold RYBCZYŃSKI, ambasador ad personam – pełnomocnik ds. Polonii i Polaków za Granicą

Osoby zapraszane na posiedzenia Senatu

mec. Teresa BUDRYK – Biuro Prawne

mgr Monika ZBOROWSKA – Dyrektor Personalny

mgr Tobiasz LECH – Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji

dr Igor KILANOWSKI – Dyrektor Kancelarii Rektora

Cyt. za: Czas podziękowań. Podsumowanie kadencji 2020-2024 z Senatem UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Galeria