Przejdź do treści

Zapraszamy na studia z nauk o rodzinie w UKSW

Zapraszamy na studia licencjackie i magisterskie z nauk o rodzinie w UKSW w Warszawie. To szansa na osobisty rozwój, interdyscyplinarne poznanie kwestii pomocy małżeństwu i rodzinie.

Dziękujemy także za wsparcie w promocji rekrutacji na nasz kierunek.

„Jesteś fundamentem swojej rodziny – wzmocnij go z nami!”

Kierunek nauki o rodzinie na UKSW został stworzony z myślą o tych, którzy chcą się zawodowo zajmować pomocą rodzinie. Interdyscyplinarność kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. 

Studenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu sześciu obszarów: pedagogika rodziny, psychologia rodziny, socjologia rodziny, zdrowie rodziny, prawo rodzinne i teologia rodziny.

Program kierunku nauki o rodzinie oparty jest na szczegółowym rozpoznaniu rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej), ośrodkach adopcyjnych, jednostkach specjalistycznego poradnictwa oraz w innych instytucjach wsparcia rodziny.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Aktualny program studiów dostępny jest na tej stronie WSR. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów i ścieżek.

Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w roku ak. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego w Warszawie jest dostępny parking samochodowy.

Specjalności

studia licencjackie:

  •  asystentura rodziny,
  •  wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną.

studia magisterskie:

  • mediacje i negocjacje,
  • coaching rodziny,
  • duszpasterstwo rodzin.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku nauki o rodzinie znajdziesz pracę m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • ośrodkach adopcyjnych,
  • placówkach wychowawczo-oświatowych,
  • centrach pomocy rodzinie,
  • instytucjach pomocy rodzinie.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Na podstawie średniej ocen z toku studiów kwalifikowani są:

– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku przyporządkowanym do jednej z dyscyplin

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

W przypadku studiów niestacjonarnych II stopnia kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącej , podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie wymaganych dokumentów. Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nauki o rodzinie prowadzone są przez Wydział Studiów nad Rodziną.

Kryteria przyjęć na studia I stopnia stacjonarne [PDF, 0.17 MB]

Kryteria przyjęć na studia II stopnia stacjonarne [PDF, 0.10 MB]

Kryteria przyjęć na studia I stopnia niestacjonarne [PDF, 0.07 MB]

Kryteria przyjęć na studia II stopnia niestacjonarne [PDF, 0.10 MB]

Wymagane dokumenty na nauki o rodzinie

Zapisz się na studia

Nauki o rodzinie
I stopnia, studia stacjonarne 

Nauki o rodzinie
II stopnia, studia stacjonarne 

Nauki o rodzinie
I stopnia, studia niestacjonarne

Nauki o rodzinie
II stopnia, studia niestacjonarne