Przejdź do treści

Ks. prof. Mieczysław Ozorowski mianowany dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną

Rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas uroczystości 9 lipca 2024 r. na kampusie przy ul. Dewajtis wręczył nominacje dwunastu dziekanom wydziałów uczelni na kadencję 2024-2028.

– Dziekani są na swoich wydziałach przedłużeniem władzy rektora – mówił ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW wręczając nominacje dziekanom na kadencję 2024-2028. – Nasz uniwersytet stale się rozwija, staje w obliczu nowych wyzwań. Dlatego nowo powołanych dziekanów proszę nie tylko o kontynuację dotychczasowych, dobrych działań na rzecz Uniwersytetu, ale także o otwarcie na nowości, które są niezbędne dla dalszego rozwoju naszej wspólnoty.

W trakcie uroczystości rektor podkreślił rolę dziekanów na wydziałach, ale i w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Zaznaczył, że tylko współpraca i współodpowiedzialność dają szansę na rozwój poszczególnych wydziałów, a w konsekwencji całego Uniwersytetu. Funkcja Dziekana jest jedną z najważniejszych w strukturze uniwersyteckiej. Do obowiązków dziekanów należy między innymi koordynacja pracy, nadzór nad działalnością dydaktyczną oraz badawczą, dbałość o sprawy studenckie, zapewnianie wysokiego poziomu kształcenia, a także tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy i nauce.

– Wydziały – jak zaznaczył rektor UKSW – nie są same dla siebie, ale tworzą tę wielką wspólnotę akademicką, którą nazywamy Uniwersytetem. Każdy z dziekanów odpowiada zatem nie tylko za swoją jednostkę, ale za całą Uczelnię. – konstatował ks. prof. Ryszard Czekalski.

Dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną na kolejną kadencję został mianowany ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski jest dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW od 2022 r. Teolog, od 2015 r. profesor nauk teologicznych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego w latach 2012-2016, członek konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Członek Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024-2027.

Cyt. za: https://uksw.edu.pl/nowi-dziekani-w-kadencji-2024-2028-wyzwania-i-plany-na-kolejne-lata/ (dostęp: 09.07.2024).