WYKŁADY PROFESORA WIZYTUJĄCEGO

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW

Prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy, profesor zwyczajny w zakresie socjologii

Kierownik Katedry Socjologii Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie

Szanowni Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Wydziału Studiów nad Rodziną,pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia...

 

Szanowni Studenci,

Samorząd Studentów UKSW uruchomił Uzupełniające Wybory do Wydziałowych Rad Studentów. Już dziś można zgłosić swoją kandydaturę, czas rejestracji upływa 16 grudnia 2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w link http://samorzad.uksw.edu.pl/Wybory

Od 30 listopada do 22 grudnia zajęcia dydaktyczne na UKSW będą prowadzone na odległość w trybie synchronicznym. Tradycyjna forma zajęć dopuszczona jest wyłącznie na Wydziale Medycznym.

Dyżury pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną w semestrze zimowym 2020-2021 odbywają się w tym semestrze w formie zdalnej. Plik z terminami oraz linkami do dyżurów.

 

internetkomunikacjaminiOd 16 października do 29 listopada wszystkie zajęcia dydaktyczne na UKSW są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

Opublikowane w Monitorze UKSW Zarządzenie Rektora nr 66/2020 zostało wprowadzona w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ksiądz Rektor zdecydował, że wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie w trybie synchronicznym. Oznacza to,  że podczas zajęć studenci i nauczyciele akademiccy muszą być jednocześnie w tym samym czasie dostępni online.

Zobacz Zarządzenie w Monitorze

Zagadnienie braterstwa jest jednym z głównych tematów, do których odwołał się Franciszek już w dniu swojego wyboru na Stolicę św. Piotra 13 marca 2013 r., opowiadając o „braterskiej wędrówce” biskupa Rzymu i jego ludu: „Módlmy się zawsze za siebie nawzajem: jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, aby panowało wielkie braterstwo”. 3 października 2020 r. w Asyżu została opublikowana encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej.

Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie i WSD w Płocku, w swoich badaniach naukowych nad pontyfikatem papieża Franciszka podjął w ostatnich miesiącach pracę nad przeanalizowaniem tematu braterstwa w papieskim nauczaniu. Owocem tych poszukiwań jest artykuł, opublikowany jeszcze przed papieską encykliką, na łamach flagowego polskiego czasopisma teologicznego „Collectanea Theologica” (3/2020, 70 pkt. MNiSW).

Czas pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 był okazją do postawienia na nowo wielu pytań, dotyczących relacji międzyludzkich. W tym kontekście Papież Franciszek próbuje podjąć terapię braterstwem, aby „globalizacji obojętności” skutecznie i konsekwentnie przeciwstawiać „globalizację braterstwa i solidarności”. Celem artykułu jest ukazanie istoty braterstwa w nauczaniu papieża Franciszka w kontekście nauczania Kościoła katolickiego. W artykule zostają przedstawione biblijne korzenie braterstwa, a także jego inklinacje w magisterium Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży. Reinterpretacja terminu „braterstwo” w myśli Franciszka obejmuje: „mistykę braterstwa”, jego charakter międzyreligijny i społeczny, globalne braterstwo na płaszczyźnie bioetyki i ekologii oraz powiązanie z „teorią przeciwieństw” (niem. Gegensatz), którą papież zaczerpnął od Romano Guardiniego.

Fragment publikacji

Zapraszamy studentów do zapoznania się z planem zajęć na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym 2020/2021 - szczegóły pod adresem: wsr.uksw.edu.pl/node/934.

Obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych WSR odbędą się w dn. 22.09.2020 oraz 6.10.2020. 

O szczegółach studenci będą informowani indywidualnie przez pracowników Dziekanatu WSR.

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 roku, wraz z rozpoczęciem nowej kadencji, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski powołał nowe Władze Wydziału Studiów nad Rodziną:

Dziekanem WSR na kadencję 2020-2024 został ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. ucz.

Prodziekanem WSR oraz Kierownikiem studiów na kierunku „nauki o rodzinie” na kadencję 2020-2024 została dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Wydziału i Uniwersytetu!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach