Serdecznie zapraszamy studentów stacjonarnych pierwszego stopnia, zaliczających praktyki w tym roku akademickim (rok 1 i 2 oraz inne osoby zainteresowane), a zwłaszcza studentów pierwszego roku, na krótkie spotkanie informacyjne na temat procedury zaliczania praktyk studenckich.

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams w poniedziałek 21.11.2022 roku w godz. 13:00-13:30.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93addd64a0804bb9b5724e4ff167c07e%40thread.tacv2/conversations?groupId=280fcc1e-8cfc-4670-9950-9f969999f264&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Współpracujący z Wydziałem Studiów Nad Rodziną UKSW

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie wraz Parafią Opatrzności Bożej na Wilanowie organizuje koncert pt. "Święci" Marcina Stycznia.

Szczegóły na plakacie (pobierz PDF)

Czytaj więcej...

 

           Uchwała Nr 2/2022 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie stwierdzenia wyboru członka senatu UKSW, zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 1 Statutu UKSW i spełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4-5 i w § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

Czytaj więcej...   

 

     

         Uchwała Nr 1/2022 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka senatu Uniwersytetu w wyborach uzupełniających i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023, ustala się, że w dniu 09.11.2022 r. (środa)- zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu piątkowego.

 

Serdecznie zapraszamy studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia, zaliczających praktyki w tym roku akademickim (rok 1 i 2 oraz inne osoby zainteresowane), a zwłaszcza studentów pierwszego roku, na krótkie spotkanie informacyjne na temat procedury zaliczania praktyk studenckich.
 
Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams w sobotę 29.10.2022 roku w godz. 18:00-18:30.
 
Link do spotkania:
 

Szanowni Państwo,
zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022

Ustala się że dzień 31.10.2022 r. (poniedziałek) – zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu piątkowego.

Dzień 31 października 2022 r., jest dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami.

Dziekanat w tym dniu będzie nieczynny.  

Serdecznie gratulujemy Pracownikom Wydziału Studiów Nad Rodziną tytułów i nominacji uzyskanych podczas Gali Belfra 2022 organizowanej przez Samorząd Studentów UKSW!

- Pani dr Justyna Stępkowskiej otrzymania Tytuł Belfra Roku 2022 w ogólnouczelnianej kategorii najlepszy prowadzący zajęcia online

- Pani dr Annie Czyżkowskiej Tytułu Belfra Roku 2022 w wydziałowej kategorii najlepszy wykładowca 

- Pani dr Katarzynie Stankiewicz Tytułu Belfra Roku 2022 w wydziałowej kategorii najlepszy ćwiczeniowiec

Gratulujemy  wszystkim nominowanym w wydziałowych kategoriach najlepszy wykładowca i najlepszy ćwiczeniowiec:
ks. prof. Mieczysławowi Ozorowskiemu,
dr Justynie Stępkowskiej,
ks. dr. Wojciechowi Kućko

W związku z organizowaną w dniu 20 października 2022 roku Galą Belfra Roku, od godz. 15:00 odwołuje się zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych.

Szanowni Państwo,
w dniach 17-19.10.2022 odbędzie się aktualizacja USOS.
 Szczegółowy harmonogram:
*    17.10.2022 godz. 8:00 - wyłączenie USOS i USOSadm Java oraz serwisów USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS,
*    18.10.2022 godz. 8:00 - 10:00 - włączenie USOS dla pracowników administracji (USOS i USOSadm Java),
*    18.10.2022 - 19.10.2022 - sukcesywne udostępnianie serwisów APD, USOSweb, SRS, Katalog ECTS.

W związku z powyższym nie będzie możliwe m.in. wystawianie zaświadczeń o statusie studenta i przedłużanie legitymacji studenckich oraz innych spraw studenckich wymagających weryfikacji w USOS.