W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i kolejnymi regulacjami konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Bezpośredni link do harmonogramu i form konsultacji  pracowników naukowo-dydaktycznych WSR UKSW (w formacie PDF).

Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20 tysięcy studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #ZostańWDomu

Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa. Nabory na wszystkie projekty udostępniane są na www.santander-grants.com .

Santander Universidades oferuje ponad 20 tysięcy stypendiów i grantów na kursy internetowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, językowych i umiejętności miękkich, które będą pomocne w wejściu na rynek pracy. Dodatkowo nauczyciele akademiccy otrzymają wsparcie z zakresu poszerzenia kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Więcej informacji...

Na pytania zadane przez studentów UKSW podczas live na kanale uczelni na platformie YouTube odpowiedziała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus. 

W tym celu Samorząd Studentów UKSW przygotował formularz, dzięki któremu społeczność akademicka mogła zgłaszać pytania na temat m.in. kształcenia na UKSW, czy organizacji studiów.

Transmisja dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6LOXDDpFLrg

 

Usługa jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i pracowników UKSW oraz bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej - https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/9.

Zamówieniu podlegają pojedyncze fragmenty (rozdziały) z książek oraz artykuły z czasopism znajdujących się w magazynie Biblioteki Głównej na Dewajtis oraz materiały z Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma.

Więcej informacji...


"Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam." J 20, 26 
 

Moi Drodzy Przyjaciele, Profesorowie, Wykładowcy i Studenci

Ta Wielkanoc jest inna niż wszystkie inne, które przeżyliśmy i celebrowaliśmy dotąd. Wszyscy jesteśmy skryci w lęku za zamkniętymi drzwiami. Wszyscy czekamy na Paschę i każdy z nas ma nadzieję, że Anioł Śmierci ominie nasz dom. Pozostaje nam jednak nadal Wiara, Nadzieja i Miłość. Wiara, że Chrystus Zmartwychwstały jest większy od wszelkiego zła, choroby i śmierci. Nadzieja, że dzięki Łasce Bożej może pokonać strach i izolację. Nadzieja, że nadal jesteśmy ludźmi i możemy być blisko, choć czasem jesteśmy daleko od siebie; Nadzieja, że nadal istnieją wartości, które są nam ważne a wśród nich jest mocna Rodzina. Pozostaje przede wszystkim Miłość do Boga, do naszych najbliższych i do wszystkich ludzi. Teraz Miłość wzywa nas do zgody, pojednania, empatii i większego wzajemnego zrozumienia. Miłość dziś wzywa do większej pokory i posłuszeństwa. Miłość wzywa do solidarności i do przezwyciężenia naszych egoizmów.  

Na te Święta Wielkanocne przesyłamy tradycyjne, ciepłe życzenia: Miłości, która jest ważniejsza od wszystkiego, co posiadamy; dobrego zdrowia, które pozwoli przetrwać każdą chorobę; pracy, abyśmy mieli środki na życie; dobrych słów wsparcia od naszych bliskich oraz szczęścia, które ocala nam życie.

Ks. Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Najda 

Apel Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki zachęca do wspierania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie Mazowsza, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.

Na Mazowszu funkcjonuje 106 DPS, które w obliczu epidemii zmagają się z problemami kadrowymi. 29 marca br. poleciłem włączenie wolontariuszy i studentów we wspomaganie Domów w zakresie opieki nad mieszkańcami. Wierzę, że z Państwa pomocą w naszym województwie zostanie stworzona baza studentów, którzy będą gotowi do wsparcia kadrowego DPS. Zwracam się z prośbą szczególnie do słuchaczy kierunków medycznych, pielęgniarstwa i pokrewnych - czytamy w apelu Wojewody Mazowieckiego.

Chęć pomocy można zgłosić, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres: wps@mazowieckie.pl Aby omówić zakres działań, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń skontaktują się z każdym wolontariuszem.

Szanowni Państwo!

Jako władze Wydziału Studiów nad Rodziną zdajemy sobie sprawę z tego, że w związku z czasem społecznej kwarantanny wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie Polski w przypadku wielu z Państwa termin realizacji praktyk studenckich może ulec przesunięciu. Proszę dostosować się do odgórnych wytycznych i wstrzymać w obecnej sytuacji od bezpośrednich kontaktów z instytucjami, w których mogą lub właśnie odbywają Państwo praktyki, chyba że będzie inne zalecenie z ich strony, związane ze specyfiką pracy danej instytucji w warunkach kwarantanny. Warunki zaliczenia będą uwzględniały utrudnienia wynikające z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Szczegóły podamy w późniejszym terminie. 

Zachęcamy jednocześnie do angażowania się w dostępne obecnie formy wolontariatu mającego na celu pomoc osobom starszym (i inne wspierające rodzinę, osoby chore czy niepełnosprawne), np. poprzez dostarczanie zakupów spożywczych i leków, organizowane w miejscu Państwa zamieszkania przez instytucje kościelne czy organizacje trzeciego sektora. Przypominamy, że wolontariat na rzecz osób starszych możemy również zaliczyć jako praktykę studencką! 

Studenci pierwszego roku, którzy mają tylko praktyki wizytujące, nie mogą ich zaliczyć w ramach wolontariatu, o którym mowa w tym ogłoszeniu. Za to wolontariat taki można rozliczyć w przyszłym  roku, jako praktyki z drugiego roku.

 

Kondolencje

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Ks. Prof. UKSW dr. hab. Maciejowi Bale Prorektorowi ds. Ogólnych i Rozwoju z powodu śmierci ojca Wacława. Trudno jest nam  znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie szczerych wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego Pana daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Kolegium dziekańskie wraz całą wspólnotą Wydziału

 

Szanowni Studenci Wydziału Studiów nad Rodziną i słuchacze Studiów Podyplomowych

Z uwagi na rozprzestrzeniające się zagrożenie zarażenia koronawirusem COVID-19 i ograniczonym dostępem do budynków Uczelni w związku 
z podjętymi działaniami prewencyjnych przez Władze Uczelni tj.:  

1.    Zawieszenia zajęć dydaktycznych,

2.    Wprowadzenie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku 
z przeciwdziałaniem  rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  (ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Kanclerza  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  z dnia 12 marca 2020 r.)

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Dziekanacie 
i załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą e-mailową lub telefoniczną – do odwołania.

Mail: wsr@uksw.edu.pl

Telefon: (22) 561 90 49; (22) 561 90 47