Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w  Tygodniu Jakości Kształcenia w UKSW (17-21 października 2022 r.).Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych oraz on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się PROGRAMEM

Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Oferta TJK skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów oraz pracowników administracji.

Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny:

https://jakosc.uksw.edu.pl/tydzien-jakosci-ksztalcenia-2022/

Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie! Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli, doświadczeń, rozmowę. Uniwersytet wspiera się na dwóch filarach: nauce i dydaktyce, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu.

 

Zapraszamy Studentów I roku studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Wydziału Studiów nad Rodziną
na Dzień Organizacyjny

w dniu 30 września 2022 r.  w budynku nr  23 w Auli nr 104 ul. Wóycickiego 1/3

Program spotkania jest następujący:

Godz. 12.00 – 13.00 – spotkanie w władzami Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Godz. 13.00 – 14.30 – szkolenie bhp dla studentów I roku

Uzyskanie zaliczenia ze szkolenia w zakresie BHP jest wymagane przy rozliczeniu I roku studiów. Szkolenie w zakresie bhp dla Studentów rozpoczynających naukę zostanie udostępnione w formie zdalnej po 15.10.2022 r. za pośrednictwem systemu USOS.

Godz. 14.45 – 16.30 – spotkanie z Samorządem Studentów WSR i UKSW

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW zaprasza do rekrutacji na studia na kierunku „nauki o rodzinie” na rok akademicki 2022/2023.

DO 10 PAŹDZIERNIKA 2022

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
PRZEZ SYSTEM IRK

Rekrutacja prowadzona jest w systemie IRK- Internetowa Rejestracja Kandydatów: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/

Oferujemy:

- Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „nauki o rodzinie” – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

- Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) na kierunku „nauki o rodzinie” – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Więcej informacji o studiach: https://wsr.uksw.edu.pl/node/33

Miejsca pracy dla absolwentów kierunku „nauki o rodzinie”: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1262

Ulotka reklamowa dotycząca studiów na kierunku nauki o rodzinie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie"
(J 11, 25).
 
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje dla dr Marka Kuleszy z powodu śmierci Taty składa społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Na zaproszenie papieża Franciszka w dn. 22-26 czerwca 2022 r. do Watykanu i Rzymu przybyło ponad 2000 delegatów z ponad 120 krajów świata, by pokazać radość miłości i zaświadczyć o pięknie małżeństwa i rodziny. W ten sposób został zakończony w Kościele katolickim Rok „Rodzina «Amoris laetitia»”. Wydział Studiów nad Rodziną reprezentował w Wiecznym Mieście ks. dr Wojciech Kućko...

Czytaj więcej ...

Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ogłasza Konkurs na stanowiska:

1. BADAWCZO-DYDAKTYCZNE, ASYSTENT / POSITION: RESEARCH-EDUCATION, ASSISTANT DYSCYPLINA NAUKOWA: PSYCHOLOGIA / ACADEMIC DISCIPLINE: PSYCHOLOGY
Specjalność: Psychologia małżeństwa i rodziny / Specialisation: Psychology of marriage and family

Formularz wniosku dot. otwarcia konkursu Plik do pobrania >>

2. BADAWCZO-DYDAKTYCZNE, ADIUNKT / POSITION: RESEARCH-EDUCATION, ADJUNCT PROFESSOR

DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA / ACADEMIC DISCIPLINE: PEDAGOGY
Specjalność: pedagogika rodziny, pedagogika społeczna / Specialisation: family pedagogy, social pedagogy.
 

na Wydziale Studiów Nad Rodziną UKSW.

Cała treść listu: PDF

Konferencja była wydarzeniem naukowym promującym nowatorski, specjalistyczny kurs profesjonalizacji zawodowej osób posługujących chorym i kapelanów szpitalnych pt. "Kontakt
z chorym i jego rodziną". Więcej informacji o Kursie i zasadach rekrutacji: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1244
 

W dniach 3-4 czerwca 2022 roku, dzięki zaproszeniu ze strony ks. dr. Marcina Roszkowskiego, dyrektora Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli studenckich kół naukowych działających przy WSR w Tykocinie. Studenci mieli możliwość zapoznania się zarówno z działalnością domu pomocy społecznej, jak również środowiskowego domu opieki, spotkania się z pracownikami i podopiecznymi obu placówek. Uczestniczyli w zajęciach artystycznych w ramach terapii sztuką i w warsztatach psychologicznych na temat nadziei oraz mieli wgląd w codzienne funkcjonowanie domu. Wyjazd został wzbogacony również o wymiary integracyjny  i krajoznawczy, czemu sprzyjało bogactwo kulturowe Tykocina oraz piękna pogoda.

   

Od 1 do 14 czerwca wszyscy studenci naszego Uniwersytetu mogą ocenić jakość prowadzonych zajęć w systemie USOSweb. Opinia o sposobie prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz wykładowcach ma realny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia w przyszłym roku akademickim. Aby dokładnie wyrazić swoją opinię studenci odpowiadają na pytania zamknięte oraz otwarte, w których szczegółowo oceniają zajęcia. Ankiety są dostępne na stronie: https://usosweb.uksw.edu.pl
 
Ankiety są w pełni anonimowe – dane o tożsamości osób, które wypełniają ankietę oddzielone są od informacji, jakich odpowiedzi udzielili. Wykładowca nie ma informacji, kto i w jaki sposób oceniał prowadzone przez niego zajęcia. Otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą na swoim profilu w USOSweb wraz z listą wystawionych komentarzy.
Tegoroczne badania zakończą się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne we wrześniu, po zakończeniu sesji poprawkowej.
 

Gratulacje dla Dziekana ks. prof. dr hab. Andrzeja Najdy i Księdza prof. dr hab. Mieczysława Ozorowskiego !

Miło nam poinformować, że podczas tegorocznego Święta Uczelni Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę Dziekana ks. prof. dr hab. Andrzeja Najdę.
W imieniu Prezydenta RP nagrodę wręczyła Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Za zasługi dla oświaty i wychowania pracowników naukowych naszej Uczelni Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk dyrektora Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji MEiN Wojciecha Kondrata odebrał Ksiądz prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski.

   

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach