Drodzy Studenci! 
Jeśli zastanawiacie się, jak będą wyglądały w tym semestrze egzaminy oraz zaliczenia, przeczytajcie decyzję prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
W porozumieniu z Samorządem Studentów zostały wypracowane procedury związane z przebiegiem egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim. Sprawdźcie, jak w tym wyjątkowym czasie będą wyglądały Wasze egzaminy oraz zaliczenia i z jakich narzędzi będziecie korzystać.
 
Jakie możliwości daje studentom druga tarcza antykryzysowa? W jaki sposób starać się o stypendia i zapomogi? Sprawdźcie komunikat prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Komunikat dotyczy procedury składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, a także zasad ich przyznawania.
 

DRODZY STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że:

 - Informacje o dyżurach wykładowców, prowadzonych przez nich seminariach i konsultacjach, a dokładnie w jakich godzinach są dostępni i w jakiej formie (telefon, Skype, on-line, czy wcześniej należy napisać email, czy zadzwonić?) znajdują się na stronie internetowej WSR oraz w systemie USOS; 
- Obowiązują wszystkie dotychczasowe terminy składania prac dyplomowych tzn. prace dyplomowe – wydrukowane, należy złożyć w dziekanacie do 30 maja br. - można przesyłać pocztą;
- Egzamin z języka obcego odbędzie się w czerwcu. Nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to tylko forma pisemna czy także ustna; 
- Godziny dyżuru prodziekana ds. studenckich nie uległy zmianie. PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW - Przyjmuje studentów w czwartki w godzinach 12:00-13:00 b.23 p. 208 – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dyżury odbywają się przez skypa: andrzej.jacek71;
- W sprawie odpłatności za studia należy składać podania (o przesunięcie płatności, rozłożenie opłat na raty czy umorzenie części opłat) do p. Prorektor prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus z indywidualnym umotywowaniem prośby. Podania składać należy w formie elektronicznej (skan podania);
- Niektóre usługi edukacyjne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej prowadzone będą w przyszłym roku akademickim; 
- Można składać wnioski o zapomogę do Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej UKSW.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i kolejnymi regulacjami konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Bezpośredni link do harmonogramu i form konsultacji  pracowników naukowo-dydaktycznych WSR UKSW (w formacie PDF).

Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20 tysięcy studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #ZostańWDomu

Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa. Nabory na wszystkie projekty udostępniane są na www.santander-grants.com .

Santander Universidades oferuje ponad 20 tysięcy stypendiów i grantów na kursy internetowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, językowych i umiejętności miękkich, które będą pomocne w wejściu na rynek pracy. Dodatkowo nauczyciele akademiccy otrzymają wsparcie z zakresu poszerzenia kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Więcej informacji...

Na pytania zadane przez studentów UKSW podczas live na kanale uczelni na platformie YouTube odpowiedziała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus. 

W tym celu Samorząd Studentów UKSW przygotował formularz, dzięki któremu społeczność akademicka mogła zgłaszać pytania na temat m.in. kształcenia na UKSW, czy organizacji studiów.

Transmisja dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6LOXDDpFLrg

 

Usługa jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i pracowników UKSW oraz bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej - https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/9.

Zamówieniu podlegają pojedyncze fragmenty (rozdziały) z książek oraz artykuły z czasopism znajdujących się w magazynie Biblioteki Głównej na Dewajtis oraz materiały z Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma.

Więcej informacji...


"Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam." J 20, 26 
 

Moi Drodzy Przyjaciele, Profesorowie, Wykładowcy i Studenci

Ta Wielkanoc jest inna niż wszystkie inne, które przeżyliśmy i celebrowaliśmy dotąd. Wszyscy jesteśmy skryci w lęku za zamkniętymi drzwiami. Wszyscy czekamy na Paschę i każdy z nas ma nadzieję, że Anioł Śmierci ominie nasz dom. Pozostaje nam jednak nadal Wiara, Nadzieja i Miłość. Wiara, że Chrystus Zmartwychwstały jest większy od wszelkiego zła, choroby i śmierci. Nadzieja, że dzięki Łasce Bożej może pokonać strach i izolację. Nadzieja, że nadal jesteśmy ludźmi i możemy być blisko, choć czasem jesteśmy daleko od siebie; Nadzieja, że nadal istnieją wartości, które są nam ważne a wśród nich jest mocna Rodzina. Pozostaje przede wszystkim Miłość do Boga, do naszych najbliższych i do wszystkich ludzi. Teraz Miłość wzywa nas do zgody, pojednania, empatii i większego wzajemnego zrozumienia. Miłość dziś wzywa do większej pokory i posłuszeństwa. Miłość wzywa do solidarności i do przezwyciężenia naszych egoizmów.  

Na te Święta Wielkanocne przesyłamy tradycyjne, ciepłe życzenia: Miłości, która jest ważniejsza od wszystkiego, co posiadamy; dobrego zdrowia, które pozwoli przetrwać każdą chorobę; pracy, abyśmy mieli środki na życie; dobrych słów wsparcia od naszych bliskich oraz szczęścia, które ocala nam życie.

Ks. Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Najda 

Apel Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki zachęca do wspierania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie Mazowsza, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.

Na Mazowszu funkcjonuje 106 DPS, które w obliczu epidemii zmagają się z problemami kadrowymi. 29 marca br. poleciłem włączenie wolontariuszy i studentów we wspomaganie Domów w zakresie opieki nad mieszkańcami. Wierzę, że z Państwa pomocą w naszym województwie zostanie stworzona baza studentów, którzy będą gotowi do wsparcia kadrowego DPS. Zwracam się z prośbą szczególnie do słuchaczy kierunków medycznych, pielęgniarstwa i pokrewnych - czytamy w apelu Wojewody Mazowieckiego.

Chęć pomocy można zgłosić, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres: wps@mazowieckie.pl Aby omówić zakres działań, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń skontaktują się z każdym wolontariuszem.

Szanowni Państwo!

Jako władze Wydziału Studiów nad Rodziną zdajemy sobie sprawę z tego, że w związku z czasem społecznej kwarantanny wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie Polski w przypadku wielu z Państwa termin realizacji praktyk studenckich może ulec przesunięciu. Proszę dostosować się do odgórnych wytycznych i wstrzymać w obecnej sytuacji od bezpośrednich kontaktów z instytucjami, w których mogą lub właśnie odbywają Państwo praktyki, chyba że będzie inne zalecenie z ich strony, związane ze specyfiką pracy danej instytucji w warunkach kwarantanny. Warunki zaliczenia będą uwzględniały utrudnienia wynikające z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Szczegóły podamy w późniejszym terminie. 

Zachęcamy jednocześnie do angażowania się w dostępne obecnie formy wolontariatu mającego na celu pomoc osobom starszym (i inne wspierające rodzinę, osoby chore czy niepełnosprawne), np. poprzez dostarczanie zakupów spożywczych i leków, organizowane w miejscu Państwa zamieszkania przez instytucje kościelne czy organizacje trzeciego sektora. Przypominamy, że wolontariat na rzecz osób starszych możemy również zaliczyć jako praktykę studencką! 

Studenci pierwszego roku, którzy mają tylko praktyki wizytujące, nie mogą ich zaliczyć w ramach wolontariatu, o którym mowa w tym ogłoszeniu. Za to wolontariat taki można rozliczyć w przyszłym  roku, jako praktyki z drugiego roku.

 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach