Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską:

 Pani Marlena Miniewicz
 Kierownik Działu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu 
 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud.23, 
 01-938 Warszawa tel/fax 022 569 97 83

lub mailem na wskazany adres mailowy: - m.miniewicz@uksw.edu.pl

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

 

 

Drodzy Studenci! 
Jeśli zastanawiacie się, jak będą wyglądały w tym semestrze egzaminy oraz zaliczenia, przeczytajcie decyzję prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
W porozumieniu z Samorządem Studentów zostały wypracowane procedury związane z przebiegiem egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim. Sprawdźcie, jak w tym wyjątkowym czasie będą wyglądały Wasze egzaminy oraz zaliczenia i z jakich narzędzi będziecie korzystać.
 
Jakie możliwości daje studentom druga tarcza antykryzysowa? W jaki sposób starać się o stypendia i zapomogi? Sprawdźcie komunikat prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Komunikat dotyczy procedury składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, a także zasad ich przyznawania.
 

DRODZY STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że:

 - Informacje o dyżurach wykładowców, prowadzonych przez nich seminariach i konsultacjach, a dokładnie w jakich godzinach są dostępni i w jakiej formie (telefon, Skype, on-line, czy wcześniej należy napisać email, czy zadzwonić?) znajdują się na stronie internetowej WSR oraz w systemie USOS; 
- Obowiązują wszystkie dotychczasowe terminy składania prac dyplomowych tzn. prace dyplomowe – wydrukowane, należy złożyć w dziekanacie do 30 maja br. - można przesyłać pocztą;
- Egzamin z języka obcego odbędzie się w czerwcu. Nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to tylko forma pisemna czy także ustna; 
- Godziny dyżuru prodziekana ds. studenckich nie uległy zmianie. PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW - Przyjmuje studentów w czwartki w godzinach 12:00-13:00 b.23 p. 208 – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dyżury odbywają się przez skypa: andrzej.jacek71;
- W sprawie odpłatności za studia należy składać podania (o przesunięcie płatności, rozłożenie opłat na raty czy umorzenie części opłat) do p. Prorektor prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus z indywidualnym umotywowaniem prośby. Podania składać należy w formie elektronicznej (skan podania);
- Niektóre usługi edukacyjne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej prowadzone będą w przyszłym roku akademickim; 
- Można składać wnioski o zapomogę do Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej UKSW.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i kolejnymi regulacjami konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Bezpośredni link do harmonogramu i form konsultacji  pracowników naukowo-dydaktycznych WSR UKSW (w formacie PDF).

Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20 tysięcy studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #ZostańWDomu

Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa. Nabory na wszystkie projekty udostępniane są na www.santander-grants.com .

Santander Universidades oferuje ponad 20 tysięcy stypendiów i grantów na kursy internetowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, językowych i umiejętności miękkich, które będą pomocne w wejściu na rynek pracy. Dodatkowo nauczyciele akademiccy otrzymają wsparcie z zakresu poszerzenia kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Więcej informacji...

Na pytania zadane przez studentów UKSW podczas live na kanale uczelni na platformie YouTube odpowiedziała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus. 

W tym celu Samorząd Studentów UKSW przygotował formularz, dzięki któremu społeczność akademicka mogła zgłaszać pytania na temat m.in. kształcenia na UKSW, czy organizacji studiów.

Transmisja dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=6LOXDDpFLrg

 

Usługa jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i pracowników UKSW oraz bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej - https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/9.

Zamówieniu podlegają pojedyncze fragmenty (rozdziały) z książek oraz artykuły z czasopism znajdujących się w magazynie Biblioteki Głównej na Dewajtis oraz materiały z Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma.

Więcej informacji...


"Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam." J 20, 26 
 

Moi Drodzy Przyjaciele, Profesorowie, Wykładowcy i Studenci

Ta Wielkanoc jest inna niż wszystkie inne, które przeżyliśmy i celebrowaliśmy dotąd. Wszyscy jesteśmy skryci w lęku za zamkniętymi drzwiami. Wszyscy czekamy na Paschę i każdy z nas ma nadzieję, że Anioł Śmierci ominie nasz dom. Pozostaje nam jednak nadal Wiara, Nadzieja i Miłość. Wiara, że Chrystus Zmartwychwstały jest większy od wszelkiego zła, choroby i śmierci. Nadzieja, że dzięki Łasce Bożej może pokonać strach i izolację. Nadzieja, że nadal jesteśmy ludźmi i możemy być blisko, choć czasem jesteśmy daleko od siebie; Nadzieja, że nadal istnieją wartości, które są nam ważne a wśród nich jest mocna Rodzina. Pozostaje przede wszystkim Miłość do Boga, do naszych najbliższych i do wszystkich ludzi. Teraz Miłość wzywa nas do zgody, pojednania, empatii i większego wzajemnego zrozumienia. Miłość dziś wzywa do większej pokory i posłuszeństwa. Miłość wzywa do solidarności i do przezwyciężenia naszych egoizmów.  

Na te Święta Wielkanocne przesyłamy tradycyjne, ciepłe życzenia: Miłości, która jest ważniejsza od wszystkiego, co posiadamy; dobrego zdrowia, które pozwoli przetrwać każdą chorobę; pracy, abyśmy mieli środki na życie; dobrych słów wsparcia od naszych bliskich oraz szczęścia, które ocala nam życie.

Ks. Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Najda 

Apel Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki zachęca do wspierania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie Mazowsza, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.

Na Mazowszu funkcjonuje 106 DPS, które w obliczu epidemii zmagają się z problemami kadrowymi. 29 marca br. poleciłem włączenie wolontariuszy i studentów we wspomaganie Domów w zakresie opieki nad mieszkańcami. Wierzę, że z Państwa pomocą w naszym województwie zostanie stworzona baza studentów, którzy będą gotowi do wsparcia kadrowego DPS. Zwracam się z prośbą szczególnie do słuchaczy kierunków medycznych, pielęgniarstwa i pokrewnych - czytamy w apelu Wojewody Mazowieckiego.

Chęć pomocy można zgłosić, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres: wps@mazowieckie.pl Aby omówić zakres działań, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń skontaktują się z każdym wolontariuszem.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach