Przypominamy, że w środę 13 kwietnia br. zgodnie z Harmonogramem roku 2021/2022 zajęcia obywają się zgodnie z planem piątkowym.

„Odkryj przyszłość z nami” - pod takim hasłem w dniu 2 kwietnia 2022 r. odbył się Dzień Otwarty UKSW, który w tym roku przyjął formę hybrydową. Część stacjonarna odbywała się na kampusie przy ul. Wóycickiego, głównie w Auditorium Maximum, jak również w innych budynkach uniwersytetu.
Na kandydatów czekały dwie serie interesujących wykładów, warsztatów w laboratoriach, eksperymenty, zajęcia specjalne z udziałem naukowców UKSW oraz rozgrywki sportowe.
W Auditorium Maximum przyszli studenci mogą również zapoznać się z ofertą Wydziałów, jednostek uniwersyteckich, organizacji studenckich i kół naukowych.
Nasz Wydział reprezentowali pracownicy: prof. S. Biały, dr K. Stankiewicz, dr A. Czyżkowska, mgr K. Kwiatkowska, mgr P. Czekalski oraz studenci - przedstawiciele Wydziałowej Rady Studenckiej z przewodniczącą panią Julią Małek oraz panią Klaudią Kaniewską i kół naukowych: Koła Naukowego Myśli i Praktyki Społecznej "dlaWas", Koła Nauk o Rodzinie i Bioetycznego Koła Naukowego. Stoisko ofertowe Wydziału Studiów Nad Rodziną przedstawiało bogatą ofertę naukową i dydaktyczną, a także wydawniczą.
 
W trakcie Dnia Otwartego uczestnicy mogli wysłuchać wykładów otwartych naszych Pracowników:
  • 10:15-11:00: Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym – współczesne wyzwanie stojące przed specjalistami pracy z małżeństwami i rodzinami - dr Anna Czyżkowska;
  • 12:15-13:30: Jak wspierać rodzinę uchodźczą? – dr Katarzyna Stankiewicz;
  • Dodatkowo: o 13:00 spotkanie z doradcą zawodowym Magdaleną Sobolewską – Studia: krok w przyszłość.
Więcej informacji i galeria zdjęć dostępna we wpisie: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1234
 
 

W imieniu Koła Myśli i Praktyki Społecznej "dla Was" we współpracy z Kołem Nauk o Rodzinie zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne z cyklu "Spotkanie dlaWas z praktykami", tym razem z Natalią Basko, psychologiem, psychotraumatologiem i interwentką kryzysową, pochodzącą z Ukrainy, od wielu lat mieszkającą i pracującą w Polsce. Pani Natalia Basko powie nam, jak w obecnej kryzysowej sytuacji najlepiej pomagać i jak się do tej pomocy możemy przygotować.

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się on-line w poniedziałek 21.03.2022
o godz.18.00 na platformie CiscoWebex.

 Link do spotkania:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m56bf73cfd5069099f728d7ce88677075

 W razie problemów z zalogowaniem proszę o kontakt z dr Katarzyną Stankiewicz (mail, Teams). 

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom zatrudnionym na Wydziale Studiów nad Rodziną i Studentkom
 
ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda, 
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Drodzy Studenci Wydziału Studiów na Rodziną,
Członkowie i Sympatycy wydziałowych studenckich kół naukowych,

w imieniu Władz WSR oraz Opiekunów wydziałowych kół naukowych serdecznie zapraszamy na krótkie SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE poświęcone możliwościom zaangażowania się społeczności Wydziału we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w środę 9.03.2022 r.  w sali 104 w bud. 23 o godz. 11:00 i potrwa ok. 30-40 min.

Zapraszamy zwłaszcza osoby z kół naukowych oraz zainteresowanych przystąpieniem do tych organizacji oraz wszystkie inne osoby, które chcą aktywnie włączyć się w działania pomocowe z ramienia WSR oraz naszego Uniwersytetu, również w ramach zaliczania praktyk studenckich.

Bardzo prosimy Pracowników o umożliwienie zainteresowanym Studentom uczestnictwa w spotkaniu.

Dodatkowo z naszymi Studentami niestacjonarnymi, zaangażowanymi już w różne formy pomocy w swoich miejscach zamieszkania, będziemy się jeszcze kontaktować, ale już teraz deklarujemy gotowość współpracy.

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę w imieniu Władz oraz Pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną wyrażamy głęboką solidarność z narodem ukraińskim. Z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację za naszą wschodnią granicą, łącząc się szczególnie z ukraińskimi studentami i absolwentami naszego Wydziału oraz współpracownikami z ukraińskich uniwersytetów. Mamy nadzieję na zaangażowanie całej społeczności akademickiej na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz mieszkających w Polsce Ukraińców w tym trudnym czasie, w imię wartości chrześcijańskich. 
 
Informacje o wsparciu UKSW dla studentów pochodzących z Ukrainy:
 
Informacje o inicjatywach pomocowych Samorządu Studentów UKSW:
 

Światowy Dzień Małżeństwa (World Marriage Day, WMD) został ustanowiony, by podkreślić troskę o związek mężczyzny i kobiety jako fundament rodziny oraz społeczeństwa. W świecie promowany jest przede wszystkim przez organizację Worldwide Marriage Encounter, powiązaną z ruchem Catholic Marriage Encounter.

Czytaj więcej...

Biuro Karier UKSW zaprasza na bezpłatne warsztaty ogólnouczelniane połączone z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line).

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych:

ZAPISY NA WARSZTATY poprzez USOSweb w terminie 14.02.2022 – 20.02.2022 r.
Złożenie dokumentów do Biura Karier do 28.02.2022 r.

Czytaj więcej...

Szanowni Studenci,

W czwartek 03.02.2022 r. w USOSweb zostaną uruchomione rejestracje na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022.

Rejestracja będzie trwała od 3.02.2022 r. do 18.02.2022 r. Rejestrujecie się Państwo logując na stronie www.usosweb.uksw.edu.pl po zapoznaniu się z planem zajęć dla swojego roku.

Rejestracja obejmuje:

-  przedmioty do wyboru,

-  seminaria (dla studentów II roku I stopnia oraz I roku II stopnia).

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na przedmioty na semestr letni 2021/2022 i podpiąć te przedmioty i seminaria pod odpowiedni etap.

Godziny rozpoczęcia rejestracji: 7.00

Od 14.02.2022 będzie również możliwość rejestracji na drugi przedmiot ogólnouczelniany.

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją pandemiczną  uprzejmie proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Dziekana WSR w sprawie wprowadzenia formy zdalnej zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Dziekana nr 1/2021/2022 - do pobrania pdf

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach