Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowym Kongresie Ruchu "Europa Christi" : „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” a szczególnie w sesji  "Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę", która odbędzie się na UKSW -  22 X godz. 11.00 – Aula im. Jana Pawła II UKSW, ul. Dewajtis 5. Referaty wygłoszą min. pracownicy naszego Wydziału. Szczegóły konferencji i program na załączonym plakacie.

 Plakat

 

 

DZIEKANi KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE Wydziału Studiów nad Rodziną

serdecznie zapraszają wszystkich

STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020,

która odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. - środa

 

Program Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

10.00 – Msza Święta w Kaplicy Uniwersyteckiej, ul. Wóycickiego

11.00 – Sesja inauguracyjna – sala 201 bud 23.

            - Słowo Dziekana

            - Wykład inauguracyjny

            - Ślubowanie Studentów I roku lic. oraz I roku mgr

            - informacje organizacyjne

 

Poczęstunek

 

Ks. prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

Na czas inauguracji dla studentów WSR ogłaszam  godziny dziekańskie od 9.45 do 13.00.

 

 

26 września ( czwartek)   2019 w Auli Auditorium Maximum im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”, która zgromadziła ponad 300 słuchaczy. Wzięło w niej udział 21 prelegentów z 16 ośrodków akademickich, w tym 6 z zagranicy: USA, Węgier, Belgii, Bośni i Hercegowiny oraz Słowacji. Jej inicjatorami, a zarazem organizatorami były: Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Rektora UKSW, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstw: Spraw Zagranicznych oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoim patronatem wydarzenie objął również Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wiesława Lechowicz.

Dziękujemy za inspirującą i naukową debatę.

W imieniu organizatorów:

Ks. dr hab. Józef Młyński oraz Dr hab. Błażej Kmieciak 

Zapraszamy do galerii zdjęć

https://prawadziecka.ordoiuris.pl/

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wolontariuszy w opiece paliatywnej pod honorowym patronatem WSR _ UKSW, organizowane przez Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa, tel. 22-6796848, e-mail: wolontariat@hospicjum-domowe.waw.pl w dniach 5-6.10. 2019 oraz 26.10.2019.

W załączeniu program i plakat  

Z uwagi na pogrzeb ojca Ks. Rektora, Pana sp.Wacława Dziekońskiego, następuje zmiana terminu egzaminu poprawkowego u ks. dr Dariusza Tułowieckiego.

Egzaminy poprawkowe odbędą się dnia 24 września o godzinie 11:00 w sali 201.

 

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Jego Magnificencji Ks. Rektorowi Stanisławowi Dziekońskiemu z powodu śmierci ojca Wacława. Trudno jest nam  znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie szczerych wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego Pana daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Kolegium dziekańskie wraz całą wspólnotą Wydziału

 

Szanowni Studenci,

Dyżur Księdza Prodziekana prof. UKSW dr hab.Andrzeja Najdy odbędzie się w dniu 23.09.2019 w godzinach 11:30-13:00 w bud. 23  pok.208

 

Studenci roku I studiów stacjonarnych

I i II stopnia

Uwaga Studenci roku I studiów stacjonarnych I i II stopnia zapraszamyna Spotkanie Organizacyjne w dniu 30.09.2019 r. (poniedziałek), Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, sala 201.

W programie

o godz. 9.30 – 10.00 spotkanie z dziekanami Wydziału

 o godz. 10.00-11.00 szkolenia prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów

 o godz. 11.00-14.00 szkolenie BHP.

Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.

 

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nowy Uniwersytet, który oficjalnie rozpoczął swe istnienie 1 października tego samego roku, powstał na bazie Akademii Teologii Katolickiej. Początkowo posiadał sześć wydziałów: Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Historycznych i Społecznych, Nauk Humanistycznych oraz Prawa.

Na mocy Ustawy pozostał uczelnią państwową pod nadzorem ministra do spraw szkolnictwa wyższego. Trzy wydziały kościelne posiadają ponadto nadzór Wielkiego Kanclerza, którym jest  każdorazowy arcybiskup warszawski.

Uniwersytet w początkowej fazie funkcjonowania kształcił i prowadził badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

 

W związku z Jubileuszem rok akademicki 2019/2020 upłynie pod znakiem wielu rocznicowych wydarzeń i spotkań. Pierwsze z nich - uroczysta inauguracja odbędzie się już 14 października.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach