W związku z nieobecnością Ks. bpa dra Stanisława Stefanka w poniedziałek 25 LUTEGO 2013R. w planie zajęć będą zmiany.

W dniach od 9 do 16 lutego 2013 roku Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach stał się miejscem światowego spotkania specjalistów z zakresu NaProTECHNOLOGY ? Technologii Naturalnej Prokreacji.

- studia niestacjonarne - plan ZMIANY!
- studia podyplomowe - plan
P. Wierzbicka będzie dostępna dla studentów niestacjonarnych w sobotę 23.02.13 od 12.30 do ok. 13.30 - 14.00
Ks. dr Mirosław Nowosielski będzie dostępny dla seminarzystów 23.02.2013 od godziny 15.00 w Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny.

Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla współczesnego świata i Kościoła. W tak niełatwych czasach, naznaczonych wieloma sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażliwego na dobro, piękno i prawdę.

?Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (l Tm 4,10). ?Bóg żywy? to zmartwychwstały i obecny w świecie Chrystus. To On jest prawdziwą nadzieją. Chrystus, który żyje z nami i w nas i który wzywa nas do uczestnictwa w jego własnym życiu wiecznym. Jeżeli nie jesteśmy sami, jeżeli On jest z nami, jeżeli On jest naszą teraźniejszością i naszą przyszłością, dlaczego mamy się lękać??

Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

14 lutego (czwartek) o godz. 10.30 na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach przy ul. K.K. Baczyńskiego 9 odbędzie się KONFERENCJA PRASOWA z udziałem prof. Thomasa Hilgersa - twórcy NaProTechnologii.

W związku z § 1 pkt 3  Uchwały nr 2/2013  Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie działań oszczędnościowych  na UKSW  następuje również na naszym kierunku studiów nauki o rodzinie I etap weryfikacji programu kształcenia studiów I i II stopnia polegający na bezwzględnym przestrzeganiu przy zaliczaniu każdego semestru ustawowej zasady konieczności zdobycia  minimum 30 pkt ECTS.
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodziny współorganizowanym m.in. przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Wydział Nauk o Rodzinie, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pragnę poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja podstawowa na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne 2013/2014 w ramach Programu ERASMUS. Zgłoszenia są przyjmowane do czwartku 28 lutego 2013 r. Jeżeli chodzi o studia, po raz pierwszy zgłoszenia do programu odbywają się on-line w systemie USOSweb. 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach