ZAPROSZENIE

DZIEKAN i KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE Wydziału Studiów nad Rodziną

serdecznie zapraszają

STUDENTÓW niestacjonarnych studiów licencjackich i magisterskich I roku

na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020,

która odbędzie się w dniu 26 października 2019 r. - sobota

 

Program Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

11.00 – Msza Święta w Kaplicy Uniwersyteckiej, ul. Wóycickiego

-  Sesja inauguracyjna – sala 201 bud 23.

            - Słowo Dziekana

            - Wykład inauguracyjny

            - Ślubowanie Studentów I roku lic. oraz I roku mgr

            - informacje organizacyjne

 

Poczęstunek

 

Ks. prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowym Kongresie Ruchu "Europa Christi" : „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” a szczególnie w sesji  "Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę", która odbędzie się na UKSW -  22 X godz. 11.00 – Aula im. Jana Pawła II UKSW, ul. Dewajtis 5. Referaty wygłoszą min. pracownicy naszego Wydziału. Szczegóły konferencji i program na załączonym plakacie.

 Plakat

 

 

DZIEKANi KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE Wydziału Studiów nad Rodziną

serdecznie zapraszają wszystkich

STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020,

która odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. - środa

 

Program Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

10.00 – Msza Święta w Kaplicy Uniwersyteckiej, ul. Wóycickiego

11.00 – Sesja inauguracyjna – sala 201 bud 23.

            - Słowo Dziekana

            - Wykład inauguracyjny

            - Ślubowanie Studentów I roku lic. oraz I roku mgr

            - informacje organizacyjne

 

Poczęstunek

 

Ks. prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

Na czas inauguracji dla studentów WSR ogłaszam  godziny dziekańskie od 9.45 do 13.00.

 

 

26 września ( czwartek)   2019 w Auli Auditorium Maximum im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”, która zgromadziła ponad 300 słuchaczy. Wzięło w niej udział 21 prelegentów z 16 ośrodków akademickich, w tym 6 z zagranicy: USA, Węgier, Belgii, Bośni i Hercegowiny oraz Słowacji. Jej inicjatorami, a zarazem organizatorami były: Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Wydarzenie objęte zostało patronatem Rektora UKSW, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstw: Spraw Zagranicznych oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoim patronatem wydarzenie objął również Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wiesława Lechowicz.

Dziękujemy za inspirującą i naukową debatę.

W imieniu organizatorów:

Ks. dr hab. Józef Młyński oraz Dr hab. Błażej Kmieciak 

Zapraszamy do galerii zdjęć

https://prawadziecka.ordoiuris.pl/

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wolontariuszy w opiece paliatywnej pod honorowym patronatem WSR _ UKSW, organizowane przez Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa, tel. 22-6796848, e-mail: wolontariat@hospicjum-domowe.waw.pl w dniach 5-6.10. 2019 oraz 26.10.2019.

W załączeniu program i plakat  

Z uwagi na pogrzeb ojca Ks. Rektora, Pana sp.Wacława Dziekońskiego, następuje zmiana terminu egzaminu poprawkowego u ks. dr Dariusza Tułowieckiego.

Egzaminy poprawkowe odbędą się dnia 24 września o godzinie 11:00 w sali 201.

 

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Jego Magnificencji Ks. Rektorowi Stanisławowi Dziekońskiemu z powodu śmierci ojca Wacława. Trudno jest nam  znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie szczerych wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego Pana daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Kolegium dziekańskie wraz całą wspólnotą Wydziału

 

Szanowni Studenci,

Dyżur Księdza Prodziekana prof. UKSW dr hab.Andrzeja Najdy odbędzie się w dniu 23.09.2019 w godzinach 11:30-13:00 w bud. 23  pok.208

 

Studenci roku I studiów stacjonarnych

I i II stopnia

Uwaga Studenci roku I studiów stacjonarnych I i II stopnia zapraszamyna Spotkanie Organizacyjne w dniu 30.09.2019 r. (poniedziałek), Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, sala 201.

W programie

o godz. 9.30 – 10.00 spotkanie z dziekanami Wydziału

 o godz. 10.00-11.00 szkolenia prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów

 o godz. 11.00-14.00 szkolenie BHP.

Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach