W dniu 30 czerwca 2021 roku pomiędzy Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW a Domem Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie zostało podpisane ramowe porozumienie o współpracy.
 
Przedmiotem porozumienia jest partnerska współpraca w zakresie działalności edukacyjnej i naukowej z obszaru polityki senioralnej i rodzinnej, w szczególności wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W ramach współpracy planowana jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, projektowych, a także opiniowanie programów studiów i realizacja praktyk studenckich. Od 2019 roku na kierunku nauki o rodzinie w ramach studiów I stopnia do wyboru studentów przewidziana jest ścieżka "Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną".
 
 
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW reprezentowany był przez Dziekana ks. prof. dr hab. Andrzeja J. Najdę, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie reprezentował jego Dyrektor ks. dr Marcin Roszkowski.
 
"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie" (J 11, 25).
 
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje dla mgr inż. Alicji Gan z powodu śmierci Mamy składa społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału on-line w uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiemu profesorowi Stanisławowi Gryglowi, która odbędzie się 30 czerwca 2021 r.

link do wydarzenia: https://youtu.be/JyNJ1HHTbiI

 

 

– Od kilkudziesięciu lat obserwuje Pan Profesor człowieka, świat i chyba coraz ostrzej ocenia zmiany, jakie zachodzą w kulturze europejskiej, w tym jak człowiek rozumie czy raczej nie rozumie samego siebie. Twierdzi Pan, że człowiekiem rządzi dzisiaj już nie kultura, a produktura. Co to znaczy? 

– Pojęcie produktury narodziło się we mnie, w przeciwstawieniu do pojęcia kultury, w wyniku dwojakiego doświadczenia, kształtującego do dzisiaj moje życie. Pochodzę ze wsi, pamiętam dobrze pracę mojego dziadka i mojego ojca na roli, w której jako dziecko uczestniczyłem na miarę moich możliwości. Potem jednak życie rzuciło mnie, jedenastoletniego chłopca do miasta, do Krakowa, gdzie już miałem inne doświadczenia. I właśnie z nich, już na obczyźnie, gdzie one się tylko pogłębiły w czasie mojego ponad czterdziestoletniego pobytu, powstało pojęcie produktury.

– Czym ono jest?

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 15 czerwca 2021 r.(wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu czwartkowego.

9 czerwca 2021 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, odbywają się wg planu piątkowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na drugie z cyklu „Spotkania dlaWas z praktykami” spotkanie on-line z kierownik ośrodka adopcyjnego z siedzibą w Łomży, Panią Renatą Tyrolską.

logo koła dlaWas WSR UKSW

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji "Migracje w dobie pandemii. Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej", które współorganizatorem jest Wydział Studiów nad Rodziną. Konferencja odbędzie się on-line 25 maja 2021 roku na platformie Cisco Webex.

Link do konferencji

 https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=e1b53e7863c5ea32761612fc502ee394f

Program dostępny jest tutaj >>

 

Dr Katarzyna Stankiewicz z naszego Wydziału otrzymała grant z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16. Tytuł projektu badawczego: „Adaptacja szkolna dzieci z rodzin migrantów powrotnych. Perspektywa nauczycieli i rodziców”. 

Gratulujemy!

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach