22 maja 2019 r. na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968r.”.

Zebranych gości, studentów i doktorantów powitał oraz otworzył obrady konferencyjne Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną. Następnie Ksiądz Dziekan wygłosił wykład plenarny pt. Wybrane herezje dotyczące ciała i seksualności człowieka. Wykład, podczas którego przedstawione i omówione zostało tło historyczne przemian oraz koncepcji dotyczących ciała i seksualności człowieka, wzbudził żywe zainteresowanie słuchaczy.

Po części plenarnej Konferencji, odbyły się dwie sesje studencko-doktoranckie. Wśród prelegentów Konferencji znaleźli się Studenci Wydziału Studiów nad Rodziną – zarówno studiów stacjonarnych jak również niestacjonarnych oraz Doktoranci związani z naszym Wydziałem. Gościliśmy również Studentów i Doktorantów z innych ośrodków akademickich m.in. z Poznania, Torunia, Opola.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa stanowi kontynuację spotkań naukowych Wydziału Studiów nad Rodziną, podczas których Studenci i Doktoranci naszego Wydziału oraz innych ośrodków akademickich z  całej Polski, mają możliwość zaprezentowania swoich prac, wyników badań i dorobku naukowego.

Dziękujemy za inspirujące naukowe zmagania i zapraszamy za rok!

[Galeria]

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg Dni Otwartych UKSW 16 maja 2019 roku. Serdeczne podziękowanie kieruję do ks. dra Dariusz Tułowieckiego, mgra Michała Stańczuka oraz Studentów z Koła Naukowego Studiów nad Rodziną oraz Koła Naukowego Myśli Społecznej. Dziękuję za przygotowanie stoiska naszego Wydziału, zapoznanie potencjalnych kandydatów z ofertą edukacyjną, prezentację publikacji naszych wykładowców oraz reprezentowanie Wydziału Studiów nad Rodziną w rozmowach radiem UKSW i TV Panda.

Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
oraz
Katedra Antropologii i Bioetyki

zapraszają do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.” 

Konferencja odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. (środa) na terenie kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie bud. nr. 23, aula 201
w godzinach 11.00-15.10 (program Konferencji do pobrania poniżej). Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Program

 

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od  10 maja do 31 maja 2019r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studióww roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

 

W związku z organizacją Dnia Studenta w dniu 16 maja 2019 r. od godziny 15:00 obowiązują godziny rektorskie.

 

Zapraszamy na Konferencję Naukową: Wolność - Rodzina - Ojczyzna w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża 18 maja 2019 r. godz. 10.00. Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich. Wstęp wolny. Organizatorzy: WSR UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Program w załączeniu

Plakat

 

Mgr Katarzyna Kwiatkowska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku 13 maja na piątek 17 maja, godz. 9.45 do 10.30, bud. 19 s. 1902.

 

 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości w bardzo bolesnych dla mnie chwilach, dzieląc mój smutek, pocieszając słowem i dodając otuchy. Dziękuję za wszystkie modlitwy a także za przybycie na uroczystość pogrzebową mojego taty Stanisława Ozorowskiego.

Ks. prof. Mieczysław Ozorowski

Dziekan WSR 

 

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Ks. Dziekanowi Prof.  Mieczysławowi Ozorowskiemu z powodu śmierci taty Stanisława. Nie jest nam łatwo znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Kolegium dziekańskie wraz cała wspólnotą Wydziału

 

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Wasilkowie w parafii Matki Bożej Miłosierdzia.

Na Wydziale Studiów nad Rodziną powstanie Akademickie Centrum Rodziny. List intencyjny w tej sprawie podpisał Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Umowa dotyczy współpracy Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z Samorządem Województwa Mazowieckiego (Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej). Celem wspólnego działania obu instytucji będzie profesjonalizacja kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim.

Przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW powstanie także Akademickie Centrum Rodziny, którego zadaniem będzie prowadzenie badań naukowych, działalność dydaktyczna, a także aktywność doradcza i ekspercka.